Gåtefull fillefrans

Noen dyr klarer ikke å leve opp til sitt dårlige rykte. Et av dem er jerven, en gåtefull vandrer med overvurdert appetitt. Jerven er en av mange arter vi mener at regjeringen nå bør redde gjennom å gi arten status som prioritert. Prioriterte arter er et viktig, og nesten ubrukt virkemiddel i naturmangfoldloven.

  • Prioriterte arter kom inn som et virkemiddel i naturmangfoldloven i 2009.
  • Når en art er vedtatt som prioritert art, er alle uttak, skade eller ødeleggelse av arten forbudt.
  • Beskyttelsen er juridisk, og hver prioriterte art får sin egen forskrift. I 2021 er fjorten arter prioriterte etter naturmangfoldloven.
  • Vi venter fortsatt på at myndighetene prioriterer flere arter i Norge. Stortinget har vedtatt at 400 arter skal bli prioritert.

Kategori: Prioriterte arter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: