Statsbudsjett 2020: Fullstendig uansvarlig å glemme naturen

Det blir ikke bare trist om humlene forsvinner. Det blir fryktelig dyrt. Regjeringens manglende satsing på naturmangfold kan bli svært alvorlig for deg.

Ved fremlegging av statsbudsjettet leser alle om hvordan det påvirker egen lommebok i året som kommer. Vi har sett på hvordan det påvirker vårt felles livsgrunnlag, og regjeringens manglende satsing er ubehagelig uansvarlig.

– Tenk deg at du lever i en verden der et eple koster en dagslønn, der antibiotikaresistens gjør at vi dør av blærekatarr, at det blir umulig å tegne forsikring mot oversvømte kjellere etter flom. Fortsetter statsbudsjettene å være så kortsiktige som Ernas, kan dette bli virkelighet før vi aner det, sier generalsekretær Christian Steel.

Erna, har du gitt opp?

2020 var året vi sammen med resten av verden forpliktet oss til å ha stanset tap av biologisk mangfold. Vi når ikke målet. Det er for sent. Men det er ikke for sent for naturmangfoldet. Ennå. Rike land som Norge må gå foran og ta kraftfulle grep for å berge livsgrunnlaget vårt.

– Vi må ha handlekraft nå. Ikke nye, tilsynelatende ambisiøse mål som skal nås langt inne i fremtiden. Sabima har studert postene i statsbudsjettet som påvirker naturmangfoldet i Norge; det er småpenger her og der, men overhodet ingen satsing og faktisk også noen kutt. Solberg har styrt landet siden 2013. Hun har feil kurs. Regjeringen svikter livsgrunnlaget vårt og kommende generasjoner, sier Steel.

Møter ikke utfordringene

Ikke bare uteblir satsingen på natur i budsjettet. Regjeringen satser på områder som bidrar til økt nedbygging av natur.

– Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold. Finansminister Siv Jensen sier at hver eneste krone til mer vei og mindre bom betyr noe. Det har hun smertelig rett i, sier Steel.

Vi mener regjeringen med dette statsbudsjettet svikter naturen og fremtiden ved å la være å investere i livsgrunnlaget vårt og de essensielle tjenestene og godene vi får fra naturen hver dag.

Noen eksempler på at regjeringen svikter naturen

Vi stanser ikke tapet av biologisk mangfold bare ved å verne det mest verdifulle som er igjen. Vi må også restaurere natur vi har for lite av. Det internasjonale naturpanelet sier restaurering av natur er nødvendig – og svært lønnsomt! Stortinget har bestemt at vi skal verne 15 prosent av forringet natur innen 2025. Samtidig kuttes det i småpengene som har vært bevilget til restaurering av myr og statsbudsjettet viser knapt spor av at det bare er fem år til Stortingets ambisiøse mål skal nås.

Stortinget har vedtatt at vi skal verne 10 prosent av skogen. Dette målet vil det ta over 30 år å nå med dagens prioriteringer. Det er altfor lang tid, og i mellomtiden vil verneverdig skog være hogd fordi skogeier ikke kan vente i uvisse på erstatningen.

Naturen er fantastisk, men vi vet ikke en gang nok om hva vi har og hvor vår mest verdifulle natur er. Tar vi ikke bedre vare på naturen enn budsjettet for 2020 legger opp til, vil vi miste arter som ikke en gang er oppdaget. Og kanskje er det en av disse artene som kunne være kilden til en ny type antibiotika mot resistente bakterier eller som kan vise seg å ha en fundamentalt viktig rolle i skogens evne til å ta opp karbon.

Les alle våre innspill til statsbudsjett 2020

Kategori: Innlegg, Nyheter, Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82