Skal naturtapet stanses? Det er ditt valg! 

Tre nestorer innen miljøvern krever stans i naturtapet i dagens Aftenposten, med støtte fra Sabima og fire andre naturvernorganisasjoner.

Naturen blir overkjørt

Kronikkens klare budskap er at en stemme til feil parti i stortingsvalget er en stemme for mer rasering av verdifull og sårbar natur. Tap av natur er hovedårsaken til dagens masseutryddelse av arter, som også rammer Norge. 

Kronikken er ført i pennen av naturvernveteran Dag Hareide og biologiprofessorene Anne Sverdrup-Thygeson og Dag O. Hessen. Den er underskrevet av Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Sabima og WWF Verdens naturfond. 

I oppropet viser forfatterne til harde fakta om massedød blant ville dyr og planter, ødeleggelse av landskap og økosystemer, tap av intakt natur og en fare for at en million arter kan dø ut innen kort tid. 

Dette opprører! Tre av fire nordmenn er bekymret for naturtap – like mange som frykter klimakrisen. 70 prosent mener norske politikere må gjøre mye mer for å stoppe naturødeleggelsen. 

– Dette er i sterk kontrast til hvor lite naturkrisen er framme i valgkampen. Mange steder i landet er derfor et naturopprør på gang, sier Hareide. 

Oppropet krever en nasjonal plan for arealnøytralitet: Null netto tap av natur!  

– Dette er noe Sabima har fremmet i en årrekke og bidratt til å utvikle metoder for, sier generalsekretær Christian Steel.  

– Vi ville aldri finne på å forvalte finanskapital eller næringseiendommer uten et budsjett og et regnskap, men alt for lenge har vi akseptert at vår naturkapital bare kan forbrukes, uten skikkelig bokføring eller oversikt over helheten som står på spill, fortsetter Steel. 

Oppropet viser til at det er store forskjeller i naturpolitikken blant partiene som stiller til valg. Partiene deler seg i tre grupper: 

Best på natur er MDG, SV, Rødt og Venstre.

I midten er KrF og Arbeiderpartiet.

Dårligst er Senterpartiet, Høyre og FrP. 

Kategori: Nyheter, Vi mener