Prioriter artene

I høst kan flere arter bli reddet om regjeringen vil!

Sabima krever at flere arter får status som prioritert art og slik blir reddet fra å dø ut.

Les mer om redningsaksjonen her

Det er mange ukjente arter som må reddes

I naturmangfoldloven slås det fast at vi ikke skal utrydde arter.

De fleste av de truede artene har ikke pels og søte valper, de har fasettøyne, vinger, sporer eller lever i symbiose med alger. Fellesbetegnelse er at få kjenner navnene deres. Men vi må redde dem nå!

Det finnes andre arter enn ulv

Prioriterte arter

Gåtefull fillefrans

Noen dyr klarer ikke å leve opp til sitt dårlige rykte. Et av dem er jerven, en gåtefull vandrer med overvurdert appetitt. Jerven er en av mange arter vi mener at regjeringen nå bør redde gjennom å gi arten status som prioritert. Prioriterte arter er et viktig, og nesten ubrukt virkemiddel i naturmangfoldloven.

Prioriterte arter

Zen på ei sandstrand

Kan ei truga bie syne oss omfanget av å gripe dagen?
Les her om den arbeidsame strandmurarbia som er ein av mange arter regjeringa no må redde gjennom å gi arten status som prioritert. Prioriterte arter er eit viktig, og nesten ikkje brukt verkemiddel i Naturmangfaldloven.

Prioriterte arter

Nyttig dronningpynt

Er du en vandrer som ofte ferdes i gammelskog i Norge, har du kanskje sett huldrestry, naturens egen julepynt – også kjent som verdens lengste lav.