Naturopprøret!

La oss brøle for klima og natur, sikre naturens rettsvern, stemme for de uten stemmerett. For trollsmeller og huldrestry. For tjeld og måke, tinnvokssopp og kystlynghei. For tusengylden, alm og hule eiker.

Vi må ta bedre vare på naturen og artene som lever der. Men nå forsvinner norsk natur bit for bit, uten at noen har oversikt. Vi har derfor samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og rangert dem etter valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet.

Gå til Naturkampen

Skal tapet av naturmangfold stanses? Det er opp til oss, til deg og meg! For hvem som styrer landet etter stortingsvalget 13. september får svært mye å si for hvordan vårt felles livsgrunnlag forvaltes de neste fire årene.

Jobber de politiske partiene for gammelskogen og myra? For havet og bekkene? For de rike blomsterengene i kulturlandskapet?

Hvilke planer har partiene for å redde levestedene til elvemuslingen, trollsmelleren, trønderlaven, myrflangren, dverggåsa og alle de andre viktige artene som lever i norsk natur?

Har du hørt politikerne debattere hvordan de vil redde norsk natur?

Naturkrisen må veie tungt

Det er nå flere år siden Naturpanelet varslet naturkrise, og på høy tid at bevaring av naturmangfold tas på alvor av de som styrer landet. Naturen trenger ikke flere store ord. Kunnskapen om hva som må gjøres er på plass. Det er handlingen og investeringene som uteblir.

Naturens tilstand – regjeringen fikk stryk

Høsten 2020 lanserte vi sammen med WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og ForUM rapporten Naturens tilstand 2020. Der vurderes Norges innsats for å nå verdens naturmål, de såkalte Aichimålene, som er FNs mål for å bevare naturen. De 20 Aichimålene skulle til sammen sørge for bevaring av naturmangfoldet, bærekraftig bruk av naturens ressurser, og rettferdig fordeling av godene fra naturen. Aichimålene danner også grunnlaget for FNs bærekraftsmål for livet på land og under vann.

Vi konkluderte med at ingen av de 20 Aichimålene kom til å nås innen fristen.

– Den norske innsatsen for naturen holder ikke mål. Dette er et politisk ansvar, og det må vedtas og iverksettes tiltak som faktisk virker og som virker raskt. Kunnskapen ligger der, sa Christian Steel i forbindelse med lanseringen.

Elendig statsbudsjett

De siste åtte årene har vi ved mange anledninger blitt skuffet over regjeringens manglende investering i og satsing på natur. Etter at Erna Solbergs regjering la frem sitt siste statsbudsjett uttalte Christian Steel følgende i vår pressemelding:

–  Erna ignorerer hele naturkrisen. Ingenting i statsbudsjettet tyder på at regjeringen tar på alvor at vi står overfor det statsministeren også selv sier er et katastrofalt tap av biologisk mangfold. Dette holder virkelig ikke mål i møte med en krise.

Et opprør er på gang

Nå er det valg igjen, og vi merker at et opprør for naturen er på gang. Noen kjemper for sine nærskoger, andre mot vindindustri som raserer verdifull natur. Ungdommen står på for å redde fjordene våre og frivillige kartleggere og biologer fortviler stadig høyere over tapt gammelskog.

Hva er naturmangfold?

Og hvorfor er det viktig?

Fem fine filmer

Sabimas opprør

Sabima nekter å godta at naturens rettssikkerhet svekkes. Midt i valgkampen samlet vi eksperter på miljørett, politikere og friluftslivsorganisasjoner og diskuterte om det er ny politikk eller nye paragrafer som kan redde naturmangfoldet. Seminaret «Naturkampen» ble sendt på nett onsdag 25. august. Du kan se seminaret i opptak herMer om programmet her.

I fjor lanserte vi oversikten Naturkampen, en oversikt som viste i hvilken grad kommunene beskytter og satser på naturen, basert på tilgjengelig tallmateriale.

Onsdag 25. august lanserte vi oppdaterte resultater for Naturkampen 2021. Vi Naturkampen bidrar til en diskusjon rundt kommunenes ressurser til å ta vare på naturmangfoldet. Sjekk din kommune her.

Vi brøler også for artene i årets store Klimabrøl:

 

Forskere og miljøorganisasjoners opprør

I kronikken «Hvilke partier vil ødelegge naturen mest» i Aftenposten (18.08.2021) krever tre nestorer innen miljøvern at naturkrisen må bli et hovedtema i valgkampen. Naturvernveteran Dag Hareide og biologiprofessorene Anne Sverdrup-Thygeson og Dag O. Hessen har skrevet oppropet. Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, WWF Verdens naturfond og vi i Sabima har undertegnet og stiller oss bak oppropet.

Oppropet viser til at det er store forskjeller i naturpolitikken blant partiene som stiller til valg. Partiene deler seg i tre grupper: Best på natur er Venstre, MDG, SV og Rødt. I midten er KrF og Arbeiderpartiet. Dårligst er Senterpartiet, Høyre og FrP.

Hele 33 av landets mest kjente forfattere fulgte opp med forfatteroppropet «Stem for naturen» i VG uken etter.

Ditt opprør

Hvilken natur er du glad i? Er det arter eller naturtyper du frykter vil forsvinne fra der du bor? Har du opplevd tap av natur?

Vi oppfordrer alle til å bidra til å løfte tap av natur som et tema frem mot stortingsvalget. Del bilder av natur du er glad i, mangfold du ikke vil miste. Blomsterenger og kulturlandskap, kystlynghei og ville bier. Del bilder av natur som har gått tapt, historier om kamper du har kjempet for naturen og vunnet – eller tapt. Vær naturmangfoldets stemme når den trenger det som mest.

Merk alt du deler med #naturkampen #naturopprør #naturopprøret!

Sabima er en partipolitisk uavhengig organisasjon som til enhver tid snakker naturmangfoldets sak. Det er hver enkelt sin stemme som avgjør hvordan artenes leveområder tas vare på i fremtiden.

Artene har ikke stemmerett.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82