– Erna lover og lyver, norsk natur taper

– Erna bad verdens ledere investere i naturen for å stanse naturkrisen. Hennes siste budsjett før stortingsvalget, etter syv år med makt, er uforståelig dårlig for den norske naturen, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble presentert i dag. Investeringene i natur uteblir – igjen.

– At statsministeren signerer løfter om å brette ermene langt opp for å bekjempe naturkrisen én uke, og neste uke unnlater å investere i naturen hun selv råder over – det er helt uforståelig. Vi går så langt som å si at Erna lover – og lyver. Jeg tror vel aldri jeg har sett en mer miserabel «satsing» på natur, sier Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima.

Les mer: På tide å levere for norsk natur, Erna

Naturkrisen fullstendig ignorert

Regjeringen vet å satse når de står overfor kriser, noe investeringene i både koronakrisen og klimakrisen viser tydelig. Bare én satsing under klima bevilges 2,3 milliarder i årets budsjett. Til sammenligning er den totale økningen på natur på skarve 15 millioner, og det er kuttet i bevilgningene på flere viktige poster. I fjor var økningen på 78 millioner. Statsbudsjettet gir inntrykk av at naturkrisen skal stanses med plasterlapper og småpenger.

–  Erna ignorerer hele naturkrisen. Ingenting i statsbudsjettet tyder på at regjeringen tar på alvor at vi står overfor det statsministeren også selv sier er et katastrofalt tap av biologisk mangfold. Dette holder virkelig ikke mål i møte med en krise, sier Steel.

Gode intensjoner – i syv år

Erna Solberg og Høyre har etter syv år med makten hatt alle muligheter til å investere i å beskytte naturmangfoldet i Norge. Minister etter minister har snakket om hvor viktig det er å ta vare på naturen. Ordene, intensjonene, til og med en del av vedtakene er på plass. Men pengene har uteblitt.

– Regjeringen feiler naturen i en tid hvor verdens forskere varsler naturkrise. De har ikke oppfylt verken egne løfter, Stortingets bestillinger eller internasjonale forpliktelser, sier Steel.

I den ferske rapporten Naturens tilstand 2020 får regjeringen stryk på alle punkter. De har ikke klart å nå ett eneste av de 20 naturmålene Norge skulle nådd innen 2020.

Gav håp om kursendring

– Da statsministeren så sent som forrige uke talte til verdensledere om hvor katastrofalt det er med tapet av biologisk mangfold, og oppfordret dem til å investere i naturen – da trodde vi virkelig det lå an til en kursendring. Nok en gang er det bare ord, uten penger til gjennomføring, sier Steel.

Jeg tror det er viktig å understreke at å beskytte naturen er essensielt for å oppnå bærekraftmålene. For å levere på Parisavtalen. Og for å bremse det katastrofale tapet av biomangfold som vi opplever.          Erna Solberg, 28. september 2020.

Investeringene som ikke er der

Det lønner seg å investere i naturen, noe statsministeren også understreket i nevnte tale forrige uke.  

– Naturens økosystemtjenester, som dens evne til å bremse klimaendringer og til å lagre karbon, må inn i regjeringens regnestykke. Nå har myndighetene latt denne muligheten gå fra seg for enda et år. Den norske naturen kan ikke reddes et annet sted, en annen gang, sier Stee.

Restaureringstiåret 

Sabima forventet en storsatsing på restaurering av ødelagt natur i statsbudsjettet for 2021. Ved årsskifte går vi nemlig inn i FNs restaureringstiår og regjeringen har satt seg som mål å restaurere 15 prosent av den ødelagte naturen innen 2025. Vi har så vidt kommet i gang med restaurering i Norge og regjeringen foreslår ikke en krone ekstra i neste års budsjett.  

 Igjen ser vi at regjeringen ikke følger opp ambisiøse planer med faktiske prioriteringer, sier Steel. 

Satsing på kommunene – førstelinjen mot naturkrisen

Arealendringer er den største trusselen mot biologisk mangfold og kommunene er våre viktigste arealforvaltereVi har lenge etterspurt en satsing på kommunene som vårt førstelinjeforsvar for å ta vare på naturen. Mange av landets kommuner mangler kompetanse og kapasitet til å ta gode naturvalgDessverre ser det ikke ut til at regjeringen anerkjenner kommunenes viktige rolle og heller ikke i 2021 prioriterer å styrke deres evne til å ta gode naturvalg. Det er satt av en skarve million til utarbeiding av kommunedelplaner for naturmangfold og ellers ser det ut til at man satser på at naturen skal redde seg selv. 

Sabimas innspill til statsbudsjett for 2021

Kategori: Nyheter, Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82