IPBES / Det Internasjonale Naturpanelet

Det Internasjonale Naturpanelet (IPBES) står bak verdens første globale rapport om ødelagt og forringet natur. Rapporten danner kunnskapsgrunnlaget for hvordan vi kan redde naturen.

Naturpanelets formål

  • Utrede og sammenfatte status for kunnskap om biomangfold og økosystemtjenester
  • Identifisere fagområder der det er behov for ny kunnskap
  • Fremme utvikling av forvaltningsverktøy, som skal bedre overføring av kunnskap til politiske beslutningstakere
  • Bygge kapasitet og kartlegge behov for finansiering av tiltak i utviklingsland

 

Regjeringer i 127 land utgjør IPBES (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) og omtales som Naturpanelet i norsk naturforvaltning.

17.-24. mars ble det avholdt plenumsmøte i Medellin i Colombia for å sluttføre arbeidet med rapporter om tilstanden til verdens økosystemer og landforringelse.

Les vår pressemelding: NATURØDELEGGELSER LIKE FARLIGE SOM KLIMAENDRINGER

Naturpanelets arbeid gir  politikere verden over kunnskapsgrunnlaget for å redde ødelagt natur, på samme måte som FNs klimapanel gir grunnlaget for å snu klimaendringene.

Rapportene er et resultat av arbeidet til over 550 ledende eksperter fra over 100 land og har tatt over tre år å utarbeide. Rapportene beskriver ikke bare tilstanden på forringet natur og ødelagte økosystemer, men peker også på hvordan vi kan leve i samspill med naturen framover og begrunner hvor viktig og fornuftig det er for å redde verdensøkonomien og nå globale mål.

Her er linker til region-rapportene:

Link til vår pressemelding: Naturødeleggelser like farlige som klimaendringene 

Link til videointervjuer med forskerne bak rapportene 

Les mer på IPBES pressesider

Flere saker:

Dagbladet: De som er bekymret over flyktning­situasjonen, bør være ekstremt bekymret over miljøproblemene

Dagbladet mener: Det store tapet av biomangfold viser at vi må legge om kursen.

The Guardian: Destruction of nature as dangerous as climate change, scientists warn

NRK P1 Her og Nå 

Dagens Næringsliv:  550 forskere slår alarm om biologisk mangfold : – Og så er det vår tur

Arealforbruk er hovedårsak til tap av naturmangfold

Global redningsrapport om ødelagt natur slippes 26. mars. 

Fakta:

  • Biologisk mangfold omfatter variasjonen av gener, arter og økosystemer som utgjør livet på jorden.
  • Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen.
  • Naturpanelet (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Sevices, IPBES) er et uavhengig mellomstatlig vitenskapelig organ. På samme måte som FNs klimapanel (the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), skal Naturpanelet levere faglig underlagsmateriale til det internasjonale miljøsamarbeidet.
  • Panelet består av plenumsmøter, et byrå, et tverrfaglig ekspertpanel og et sekretariat med flere tilknyttede tekniske støtteenheter (TSU), hvorav en ligger i Trondheim. I tillegg er det opprettet arbeidsgrupper med ansvar for bestemte deler av Naturpanelets arbeidsprogram. Sekretariatet er lokalisert i Bonn i Tyskland.

(KILDE: Miljødirektoratet )

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Ragna Kronstad

E-post: ragna.kronstad@sabima.no