Nettseminar: Naturkampen – om norsk miljørett

Norsk natur forsvinner bit for bit, og noen ganger i store stykker.
Er det ny politikk eller nye paragrafer som er redningen?

loger og regler

25.08 - 25.08.2021. 12:00 - 15:30

SE OPPTAKET NÅ!

 

Se seminaret i opptak her

 

12:00-13:00 Del I: Hvorfor forsvinner norsk natur?

La oss knuse naturmytene
Sabima

Naturmangfold på tur
Norsk Friluftsliv

Miljørett og veien mot et grønt skifte
Holth & Winge

13:00-14:30 Del II: Satser kommunene på natur?

Lansering av Naturkampen 2021
Sabima

Vår natursatsing
Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo

Hva er problemet med plan- og bygningsloven – håndhevelsen eller loven selv?
Holth & Winge

Behovet for et arealregnskap
Gro Sandkjær Hanssen, forsker OsloMet

Debatt: Har kommunene nøkkelen?
Kommunepolitikere, jurister, forskere og organisasjoner møtes til debatt.

14:30-15:30 Del III: Hva trenger vi for å stanse naturkrisen?

Fem gode jussgrep som kan redde natur
Holth & Winge

Fremtidens arealforvaltning
Ungdomspolitikere, organisasjoner og jurister møtes til avsluttende refleksjon.

 

Disse kommer

Bente Lier er generalsekretær i Norsk Friluftsliv, en paraply for 18 friluftslivsorganisasjoner med over 950 000 medlemmer. Lier har erfaring fra blant annet i Dagbladet, Statsministerens kontor og Dyno industrier. Hun var generalsekretær i Skiforeningen 2006-2015 og i SOS-barnebyer 2016-2020. Hun har nok klare meninger om hva som skal til for å sikre muligheten til et godt friluftsliv i naturen.

Hilde Sandvik er en av de tydeligste kommentatorene i norsk offentlighet som mangeårig journalist og spaltist, og redaktør i blant annet Bergens Tidene og Dagbladet. I 2016 grunnla hun det nordiske mediehuset «Broenxyz» og hun er forfatter av flere bøker, som ‘Hersketeknikk’ og ‘Traktorland’. Hun er for tiden også ukentlig programleder i det populære skandinaviske samarbeids-programmet «Norsken, svensken og dansken» på NRK P2 radio.

Fredrik Holth har vært advokat i kommunal, statlig og privat sektor. Han er for tiden dosent ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU. Fredrik har skrevet og bidratt til flere lærebøker, kommentarutgaver og artikler innen emner som jordskifte, ekspropriasjon, plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. I tillegg til undervisning innen disse emnene holder Fredrik også etter- og videreutdanningskurs.

Nikolai K. Winge har skrevet doktorgraden «Kampen om arealene» og var tidligere førsteamanuensis i forvaltningsrett og miljørett, samt seniorrådgiver hos Sivilombudet. Sammen med Fredrik holder han jevnlig foredrag innenfor plan- og bygningsrettslige emner, og deltar aktivt i samfunnsdebatten. I dag er han daglig leder i Holth & Winge AS.

Gro Sandkjær Hanssen er samfunnsforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, og professor II i by- og regionplanlegging på NMBU. Hun forsker blant annet på medvirkning og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til by- og regionplanlegging, samt på klimatilpasning og vannforvaltning. Hun har ledet flere store samarbeidsprosjekter, bl a en evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN, 2008).

Hanne Opdan er lokalpolitiker (Ap) og ordfører i Nordre Follo kommune etter sammenslåingen av tidligere Oppegård og Ski kommune i 2019. Der har hun ledet Nordre Follos pionerarbeid innen utvikling av arealnøytralitet som et førende prinsipp i arealplanleggingen.

Gunn Cecilie Ringdal er lokalpolitiker (H) og har vært ordfører i Lier kommune siden 2015. Hun er utdannet jurist og har vært forretningsanalytiker og har jobbet som rådgiver i Den Norske Advokatforening og som advokat. Hun har vært medlem av Buskerud fylkesting, har ledet både Lier Unge Høyre og Buskerud Unge Høyre, og vært nestleder i Buskerud Høyre. Ringdal er brennende opptatt av god arealforvaltning lokalt og nasjonalt.

Christian Steel er biolog og generalsekretær i Sabima. Han er en aktiv samfunnsdebattant for en bedre naturforvaltning, for en sterkere miljøpolitikk og for å stanse tapet av natur. Christian er også ofte å finne ute i felt, fra fjord til fjell. Der både motiveres han og provoseres, for over mange år har han der, på nært hold, sett det økende tapet av arter og natur.

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt: