Kjære lokalpolitiker som stiller til valg

Du skal de neste ukene be om manges oppmerksomhet.
Nå ber vi om din – ikke for vår egen del, men for alles fremtid.

Valget i år er annerledes. Det skal deles ut hefter, drops og visjoner som før, men dere som de neste årene skal styre landets kommuner, får ansvar for utfordringer som strekker seg milevis over kommunegrensene. Dere må bidra til å løse verdensproblemer – i egen kommune.

Naturen er i trøbbel. Kloden koker. Flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe punkt i menneskets historie. I Norge står hver femte art på lista over arter som er i ferd med å forsvinne. Den største trusselen mot naturen vår er i dag arealinngrep. Ifølge rapporten fra FNs naturpanel har vi mennesker endret 75 prosent av miljøet på land. Tap av naturområder rammer også friluftslivet, svekker folkehelsen og er en stor trussel mot samfunnsøkonomien og velferden. Naturpanelet har beregnet at 10 prosent av verdens økonomi går tapt som følge av ødelagt natur.

Den største trusselen mot naturen vår er i dag arealinngrep.

Hvorfor er det slik? Hvorfor taper naturen kampen om arealene? Hvorfor taper naturen mot næring, samferdsel og vekst – gang på gang? Hvorfor forsvinner løkkene, de grønne områdene mellom husene, engene, kantvegetasjonen og gammelskogen som gir liv til insektene? Fortsetter vi å øke forbruket og bygge ned naturen, ødelegger vi livsgrunnlaget vårt.

I Norge ligger ansvaret for å forvalte areal og ta vare på naturverdiene først og fremst hos kommunene. Kommer du inn i kommunestyret, blir du faktisk en del av naturens førsteforsvar. Da er det nyttig å vite at tap av naturmangfold ikke er én sak, men summen av alle saker der dere velger såkalt vekst og utvikling foran natur.

Kommer du inn i kommunestyret, blir du faktisk en del av naturens førsteforsvar.

Det finnes mange kunnskapsrike og visjonære politikere, men likevel fattes det altfor mange kortsiktige beslutninger. Vekst i form av arbeidsplasser, næring og samferdsel får forkjørsrett foran naturen. Beslutninger tas på bakgrunn av verdier som kan veies i tall, kroner og øre. Tap av vårt livsgrunnlag er ofte ikke en del av sakspapirene eller kommunens kostnadsoverslag ved nye tiltak.

Ved valget 2019 trenger vi modige politikere som tør å bryte denne trenden. Vi trenger dere som kan tenke langsiktig og som jobber på lag med naturen. Enten det dreier seg om hytteutbygging, vindkraft, samferdsel, strandsone eller landbruk, må dere gjøre de riktige valgene nå.

Vi trenger at dere er visjonære på naturens vegne

Vi trenger lokalpolitikere som de neste årene vil vise at deres programmer og valgtaler om natur og friluftsliv ikke var «grønnsminke». Vi trenger at dere er visjonære på naturens vegne og prioriterer et bærekraftig naturgrunnlag, rike naturopplevelser, friluftsliv og folkehelse.

Kan vi regne med deg?

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv
Silje A. Lundberg, leder i Norges Naturvernforbund
Christian Steel, generalsekretær i Sabima

Kategori: Innlegg