På tide å levere for norsk natur, Erna

Kan statsminister Erna Solberg be verdens ledere investere i naturen én uke, og uken etter fortsette å overse naturen hun selv har makt til å bevare? Statsbudsjettet har svaret.

Naturen blir overkjørt

Erna og gjengen har levert miljøskadelige subsidier og gavepakker til oljenæringa, mens verden fortsetter mot en naturkrise. Den ferske rapporten «Naturens tilstand 2020» viser at Norge ikke når ett eneste av de 20 naturmålene vi skulle nådd.

Men nå gir en helt spesiell opptakt til årets statsbudsjettlansering håp om en kursendring.

Statsministerens klare tale for natur

Forrige uke sa nemlig Erna Solberg følgende, da hun signerte Ledernes naturløfter, og talte til statsledere som en del av opptakten til FNs toppmøte om biodiversitet:

«Jeg tenker at det å beskytte naturen er essensielt for å oppnå bærekraftmålene. For å levere på Parisavtalen. Og for å bremse det katastrofale tapet av biomangfold som vi opplever.»

Statsministeren fortsatte med å snakke varmt om verdien av natur, og oppfordret andre statsledere til å investere i natur.

Se hele Ernas tale (01:05:45)

Nye takter, men holder hun ord?

Dette er nye takter fra statsministeren, sier Sabimas generalsekretær Christian Steel.

– Vi er håpefulle til statsbudsjettet, nettopp på grunn av Ernas klare budskap og forpliktende signatur forrige uke. Det er vel ikke mulig å be statsledere investere i naturen én uke, og så fortsette å ignorere natur hun selv har makt til å ta vare på den neste uken? Om hun holder ord i eget hus, får vi se når statsbudsjettet legges frem onsdag, sier Steel.

Et statsbudsjett for mer natur

Sabima har vært tidlig ute med å spille inn hvilke investeringer som kan bidra til å hindre det statsministeren kaller et katastrofalt tap av biologisk mangfold.

Les innspillet i sin helhet: Sabimas innspill til statsbudsjett 2021

Regjeringen må følge opp sin visjon om mer natur i statsbudsjettet for 2021. Innsatsen må begynne med 1,4 milliarder – et krafttak for naturen. Gjennom en bred satsing på alle områder omtalt i dette innspillet, kan vi få et statsbudsjett for mer natur.

– 1,4 milliarder er ikke mye for å forhindre en katastrofe, sier Steel.

En investering i eget livsgrunnlag

Tap av natur er en akutt utfordring for livet på kloden. Naturpanelet og Klimapanelet la i 2019 frem rapporter som svært tydelig sier at vi må ta bedre vare på livsgrunnlaget vårt. De sier også hva vi må gjøre for at naturen skal fortsette å gi oss livsnødvendige tjenester – helt gratis.

Nå har koronapandemien vist oss hva som kan skje når vi tukler for mye med naturen.

Naturen blir mer robust når artsmangfoldet er intakt og de økologiske prosessene fungerer. Når vi investerer i naturen, investerer vi i vårt eget livsgrunnlag.

Tre satsinger trekkes frem

Sabima har valgt å trekke frem tre særlig relevante satsinger som bør prioriteres i budsjettet for 2020:

  • Et arealnøytralt Norge
    Vi må slutte å overforbruke natur, og bli arealnøytrale. Tre kommuner er i gang, alle kommuner og andre sektorer må med. Prinsippet om arealnøytralitet må gjennomsyre planleggingen på alle nivåer, og det må støttes opp om en videreutvikling av konseptet.
  • Restaurer ødelagt natur
    FNs tiår for restaurering starter i 2021. Vi må selvsagt fortsette å verne natur, men Norge har også som mål å restaurere 15 prosent av ødelagte økosystemer innen 2025. Dette må reflekteres i statsbudsjettet for å ta investeringen i restaurering av natur til et helt nytt nivå.
  • Styrk kommunene i kampen mot naturkrisen
    Kommunene er Norges viktigste arealforvaltere og bør være naturens førstelinjeforsvarere. De må gis økt kompetanse og kapasitet til å ta gode naturvalg. Etablering av «Natursats» vil stryke innsatsen for naturmangfold på lokalt nivå.

Kategori: Nyheter, Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82