Den store artsjakten 2019: Vinnerne er kåret!

Når 290 artsjegere legger inn 5849 observasjoner og finner 1250 ulike arter i løpet av ett døgn, får vi et verdifullt øyeblikksbilde av naturen i Norge. Jens Kristiansen (41) fra Haugesund registrerte totalt 503 arter - i snitt mer enn 20 arter i timen - og vant med det den store artsjakten i år.

Å gå på artsjakt er å lete etter dyr, planter og sopp i naturen og registrere dem i kunnskapsdatabasen Artsobservasjoner. Hvert år arrangerer vi Den store artsjakten der artsjegere over hele landet går på artsjakt i ett døgn for å skape et øyeblikksbilde av artene vi kan finne i Norge.

– Vi er imponert!

I løpet av årets utvalgte døgn, lørdag 17. august, gjorde 290 artsjegere 5849 observasjoner i Artsobservasjoner. De fant til sammen 1250 ulike arter – blant disse 70 rødlistearter og 53 fremmede arter av svært høy og høy risiko.

Den som fant flest arter var Jens Kristiansen fra Haugesund, med 503 registrerte arter. God planlegging og heldige værforhold var medvirkende til den vellykkede jakten.

– Jeg hadde planlagt hvor jeg skulle gå, og trekkfugltellinga klaffa veldig bra med været. Jeg var ute hele dagen, fra det ble lyst, og gikk glipp av årets store sildabord. Det får jeg ta igjen neste år, sier Kristiansen.

– Vi er imponert over innsatsen og kunnskapen hos artsjegerne der ute. Å registrere så mange arter som Jens Kristiansen har gjort, krever mye forberedelser og solid kunnskap, sier Helene Lind Jensen, som leder Artsjakten.

Årets vinner registrerer innenfor flere artsgrupper, er fast bruker av Artsobservasjoner, og hans innsats for artsmangfoldet er åpenbart verdifull. Men man trenger ikke være ekspert eller spesialist for å bidra til å øke kunnskapen om arter i Norge.

– Vi ønsker oss flere registreringer – året rundt, fra flere. Alle som er opptatt av naturen rundt seg og som kjenner noen arter kan registrere sine funn i Artsobservasjoner. Alle funn bidrar til mer kunnskap, sier Lind Jensen.

Hvert funn er verdifullt

Du som kartlegger natur øker kunnskapen om hva som finnes i norsk natur, hvilke arter som er i tilbakegang og hvilke arter som lever hvor.

Når funn registreres, kan de få stor betydning. De blir umiddelbart tilgjengelig for forvaltningen, forskere og andre som jobber med funn av arter.

For eksempel kan artsfunn hos kommuner og fylkesmenn bidra til å hindre naturinngrep der det finnes truede arter.

De fantastiske frivillige

Frivillige kartleggere bruker mye av sin fritid på å oppsøke forekomster av arter, registrere tilstanden og rapportere disse i Artsobservasjoner, som er utviklet og driftes av Artsdatabanken. I tillegg til å være et avgjørende bidrag for norsk forvaltning, gir det også et løft for de frivilliges aktivitet, og øker folks kunnskap om hva som finnes i norsk natur og engasjementet for naturen.

Takket være en enestående innsats fra frivillige i Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk Botanisk Forening blir store deler av artene i naturen kartlagt hvert eneste år. Vil du lære mer om ville arter i naturen, og være del av et frivillig fagmiljø sammen med andre naturglade amatører, meld deg inn i en av medlemsforeningene i Sabima.

Artsjakten er et samarbeid mellom Sabima, Norsk Botanisk ForeningNorsk Zoologisk ForeningNorsk entomologisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk ornitologisk forening.

Citizen science

Den store artsjakten er et eksempel på arbeidsmetoden citizen science, som betyr at vanlige folk bidrar til økt kunnskap innenfor et vitenskapelig felt. Kall det gjerne en nasjonal dugnad! Etter artsjakten vil eksperter validere og tolke funnene – og bruke de til å finne ut om det er interessant å undersøke mer i de ulike områdene. Artsjakten er vår variant av det som mange steder kalles “bioblitz”, hvor man i løpet av ett døgn prøver å registrere så mange arter som mulig.

Hjortetunge Asplenium scolopendrium er en sjelden og fredet bregne som vokser noen få plasser langs kysten av Vestlandet. Den ble funnet av Reidun Myking i Os under Den store artsjakten. Foto: Reidun Myking

Vinnere av «Den store artsjakten 2019»

 • Fant flest arter: Jens Kristiansen fra Haugesund, med 503 registrerte arter.
 • Lokalt artsjakt-arrangement
  1. plass:
  Ung botaniker i Bø: Marina Eraker Hjønnevåg, Madeleine Dybedahl, Amalie Sætre Øyra, Anna Tollefsen og Andreas Heimli med 260 arter i Bø.
  2. plass: Risken sopp- og nyttevekstforening: Anne Marie Hareide, Odny Irene Stavik, Ole Magne Stavik, Anders Røynstrand, Øystein Folden med 136 arter i Tingvoll.
 • Forening som fant flest arter: Norsk Botanisk Forening med lokalforening Telemark Botaniske Forening.
 • Kommunen mest flest registrerte arter: Haugesund.
 • Fant flest sopp: Jeff Blincow i Porsanger med 51 arter.
 • Fant flest karplanter, lav og mose: Jens Kristiansen i Haugesund med 275 arter.
 • Fant flest småkryp: Tor Egil Høgsås i Kristiansand med 58 arter.
 • Fant flest fugl: Jens Kristiansen i Haugesund med 109 arter.
 • Fant flest alger: Felix Nohr, Bernhard Kløw Askedalen, Eline Grimsrud i Horten med 15 arter.
 • Fant flest fisk: Jens Kristiansen i Haugesund med 2 arter.
 • For deltakelse på artsjakten: Reidun Myking i Os.
 • For deltakelse på artsjakten: Bård Haugsrud og Solveig Vatne Gustavsen i Skiptvet.  

Vinnerne mottar gavekort fra Natur og Fritid i posten.

Vi gratulerer vinnerne og takker alle artsjegere for dugnadsinnsatsen!

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Kristoffer Bøhn

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, zoologi

E-post: kristoffer.bohn@sabima.no

Telefon: 97 61 92 11