Svartelista

Svartelista er en oversikt over fremmede arter i Norge som truer vårt naturmangfold.

En brunskogsnegl spiser seg gjennom en hage. Foto: Håkan Svensson, CC BY-SA 3.0

Svartelista er en vurdering av den økologiske risikoen til fremmede arter som kan reprodusere seg i Norge. Artene som kommer i de to verste kategoriene, «høy risiko» og «svært høy risiko» havner på svartelista, som sist ble oppdatert i 2012.

I juni 2018 skal Artsdatabanken lansere en ny utgave av «Fremmede arter i Norge – med Norsk svarteliste». Det er åpnet for innsyn i foreløpige økologiske risikovurderinger.

Artsdatabanken ønsker innspill fra alle som har utfyllende og relevant kunnskap om fremmede arter i Norge, enten de er amatørbiologer eller kommer fra profesjonelle fagmiljøer. Hensikten med innsynet er å hente inn utfyllende informasjon for å øke kunnskapsgrunnlaget for vurderingene.

Svartelista er et styringsverktøy som skal ligge til grunn for for forvaltningas beslutninger, og det er derfor ikke forvaltningsråd i selve svartelista.

Forvaltninga av fremmede arter reguleres av Forskrift om fremmede organismer, som trådte i kraft i 2016. Noen av de fremmede artene som har høyest risikovurdering i svartelista, er nå forbudte å importere, omsette og sette ut i Norge. Mange av disse artene er hageplanter, og dem kan du lese mer om på våre sider om miljøvennlige hager.  Dette gjør at norsk natur har en sterkere beskyttelse.

Det er påvist 2320 fremmede arter i Norge, og 1314 av dem er vurdert i svartelista. I tillegg har vi 203 dørstokkarter, arter som ikke er funnet i Norge enda, men som vi forventer kommer til å spre seg hit fra et naboland. 217 arter medfører høy eller svært høy risiko for norsk natur, og er derfor svartelista. Blant dem finner vi japansk drivtang, krepsepest, vasspest og kongekrabbe.

(Foto: En brunskogsnegl spiser hageplanter i Stockholm. CC BY-SA 3.0 Fotograf: Håkan Svensson)

Kategori: Fremmede arter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Anne Breistein

Permisjon

E-post: anne.breistein@sabima.no

Telefon: 99 02 66 71