Økologisk grunnkart er lansert

Norge har nå fått en portal der vi alle får tilgang til kunnskap om vår natur, både det vi allerede har og all den kunnskapen som skal samles inn i årene som kommer. Men mye arbeid gjenstår, før portalen blir som Stortinget ønsket.

Illustrasjon økologisk grunnkart

Innlegget er skrevet i forbindelse med myndighetenes lansering av «Økologisk grunnkart» 3/12 2020.

Det var en gang for lenge, lenge siden, helt tilbake i 2013, at Sabima etterlyste «Et kunnskapsløft for natur». Det var mange som var enige med oss om at dette trengte vi, både byggenæring og industri. Sammen med næringslivet besøkte vi en rekke statsråder og stortingspolitikere.

Også politikerne ble enige, med oss og hverandre, og på rekordtid kom det penger på bordet.  Kunnskapsløftet vårt ble omdøpt til «Et økologisk grunnkart».

Stortingets mål med det økologiske grunnkartet er krystallklart:

Vi må vite hvor all vår verdifulle natur finnes, både arter, naturtyper og økosystemer. Kunnskapen må være lett å finne fram til i kartet, i en målestokk som gir alle som jobber med arealforvaltning i Norge den informasjonen de trenger for å ta gode beslutninger. Stortingspolitikerne har sagt at de ganske enkelt vil vite hvor det ikke bør bygges! Vi trenger et godt økologisk grunnkart når naturkrisen skal løses!

I dag feirer vi en milepæl; portalen for økologisk grunnkart lanseres. Dette skal være nettløsningen der vi alle får tilgang til kunnskap om vår natur, både det vi allerede har og all den kunnskapen som skal samles inn i årene som kommer.

Det er en stor dag i dag, og vi feirer selvsagt denne storsatsingens første steg ut i verden. Men vi ser og vet og minner om at svært mye arbeid gjenstår. Våre ønsker for fremtiden hører hjemme i en slik sammenheng. Før vi kan si at vi virkelig har et økologisk grunnkart for hele Norge, må portalen fylles med så mye mer kunnskap, basert på ny og god kartlegging. Vi ønsker oss et kart der de hvite feltene blir fylt ut. Da trenger vi enighet om metode og økt innsats, slik at alle de dyktige fagfolkene som er involvert kan sikre oss alle en god kartlegging av den verdifulle naturen vår.

Sabima slipper ikke kunnskapsløftet, selv om portalen er sluppet. Først når vi har nådd Stortingets mål, vil det økologiske grunnkartet bli det verktøyet som virkelig hjelper kommunene og arealplanleggerne der til å forvalte naturen på en god måte; bærekraftig og aller helst arealnøytral.

Vi følger med videre – og ønsker til lykke, og lykke til!

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82