Naturen går i minus om ikke Stortinget tar tak

Tap av natur koster mer enn 10 prosent av verdens økonomi. Å investere i naturvennlige sysselsettingstiltak er vinn-vinn, men regjeringen velger å legge småpenger i potten og glemmer naturen.

Pressemelding i forbindelse med regjeringens lansering av grønn omstillingspakke fredag 29. mai.

– Regjeringens forslag er elendig for naturen vår. Stortinget må inn og rydde opp. Det er ikke ansvarlig politikk å styre så kortsiktig som dagens regjering legger opp til. Finansminister Jan Tore Sanner sier at ungdommen ikke skal tape på krisen, men det er jo nettopp fremtidige generasjoners livsgrunnlag de nå velger å ikke investere i, sier Christian Steel.

Størrelsen på regjeringens forslag til grønn krisepakke er én ting; 3,6 milliarder er et lite beløp sammenlignet med investeringene som gjøres på andre felt. Tar man med tidligere krisepakker som støtter naturødeleggende aktivitet, går naturen kraftig i minus. Pakken i seg selv er godt nytt i bekjempelsen av klimakrisen.

– Men, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ser ikke ut til å i praksis ha forstått at vi også skal avverge en naturkrise, sier Steel.

I dagens pakke – det som ifølge regjeringen er en kraftfull, grønn pakke – er «natur» nevnt tre ganger. Bare 37 millioner kroner går til tiltak for naturmangfoldet. Der finner vi støtte til følgende tiltak:

  • 4,3 millioner til trua arter og naturtyper
  • 13,6 millioner til genbanker for villlaks
  • 6 millioner til fisketrapp i Nausta
  • 13,3 millioner til bekjempelse av fremmede arter

I tillegg bevilges 12,8 millioner til tilrettelegging i statlig sikrede friluftslivsområder.

Til sammenligning har Sabima foreslått konkrete naturvennlige sysselsettingstiltak på beskjedne 287 millioner til sammen: Tiltakspakke for natur og grønn omstilling fra Sabima

Da statsminister Erna Solberg snakket om den grønne krisepakken i Politisk kvarter, sa hun at de ikke har lagt vekt på bærekraft fordi de har vært opptatt av å berge norske arbeidsplasser.

– Det er sjokkerende at statsministeren mener bærekraft ikke er viktig når arbeidsplasser skal berges og bygges opp. Naturen er livsgrunnlaget vårt. Ødelegger vi natur, ødelegger vi for oss selv. Minst 3,2 milliarder mennesker lider i verden på grunn av ødelagt natur. Norge har forpliktet seg til å stanse tapet av natur. Mange vedtak og planer skulle tilsi at vi var godt på vei mot målet, men gjennomføringen mangler – og altså ressursene. Og nå lar regjeringen sjansen gå fra seg til å følge opp – nok en gang, sier Steel.

Sabima mener:

  • Alle krisepakker bør støtte opp under bærekraftmålene.
  • Sysselsettingstiltakene i krisetider kan og bør være naturvennlige.
  • Forslaget til grønn omstillingspakke er for dårlig. Hvorfor er denne pakken så forsvinnende mye mindre enn de andre?
  • Det er mulig å unngå kortsiktige krisetiltak som får negative konsekvenser for framtidige generasjoner. Vi må, som EU, se på oppbyggingen etter Covid-19 som en mulighet for å investere i bevaring og restaurering av natur.

Les mer: La koronakroner bli kur for natur

Lytt mer: Dagsnytt 18 – Om naturødeleggende tilskuddsordninger til skognæringen

Les mer: Insektdøden – hvem tar ansvar for at ingen tar ansvar?

Koronaepidemien stiller oss overfor en stor, global krise i helse, økonomi og samfunn. Viruskrisen får store, negative konsekvenser for enkeltmennesker og samfunnsfunksjoner. Naturkrisen og klimakrisen vil langt overgå den pågående viruskrisen i vedvarende negativ effekt på samfunnet.

– Vi har nå en mulighet til å bruke krisen konstruktivt til å ta nye retningsvalg og omstille samfunnet i en mer miljøvennlig retning. Stortinget bør gripe sjansen, og forbedre regjeringens forslag til grønne tiltak betraktelig, sier Steel.

Kategori: Nyheter, Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82