Fremmedartslista

Fremmedartslista viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge.

En brunskogsnegl spiser seg gjennom en hage. Foto: Håkan Svensson, CC BY-SA 3.0

Artsdatabanken definerer fremmede arter som arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, det vil si utenfor det området arten kan spre seg til naturlig uten hjelp av mennesker.

Artsdatabankens fremmedartsliste fra 2018 finner du her.

Forvaltninga av fremmede arter reguleres av Forskrift om fremmede organismer, som trådte i kraft i 2016. Noen av de fremmede artene som har høyest risikovurdering i fremmedartslista, er nå forbudte å importere, omsette og sette ut i Norge. Mange av disse artene er hageplanter, og dem kan du lese mer om på våre sider om miljøvennlige hager. Dette gjør at norsk natur har en sterkere beskyttelse.

Det er påvist 2700 fremmede arter i Norge, og 1532 av dem er vurdert i fremmedartslista. I tillegg har vi 319 dørstokkarter, arter som ikke er funnet i Norge enda, men som vi forventer kommer til å spre seg hit fra et naboland.

242 arter medfører høy eller svært høy risiko for norsk natur. Blant dem finner vi japansk drivtang, krepsepest, vasspest og kongekrabbe.

(Foto: En brunskogsnegl spiser hageplanter i Stockholm. CC BY-SA 3.0 Fotograf: Håkan Svensson)

Svartelista var en vurdering av den økologiske risikoen til fremmede arter som kan reprodusere seg i Norge. Artene som kom i de to verste kategoriene, «høy risiko» og «svært høy risiko» havnet på svartelista, som sist ble oppdatert i 2012. Denne siden het tidligere «Svartelista», men da Artsdatabanken  i 2018 endret begrepet til «Fremmedartslista», gjorde vi det samme.

Kategori: Fremmede arter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Julie Paus-Knudsen

E-post: julie.paus-knudsen@sabima.no