Fremmedartslista

Fremmedartslista viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge.

Artsdatabanken definerer fremmede arter som arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, det vil si utenfor det området arten kan spre seg til naturlig uten hjelp av mennesker.

Den nyeste fremmedartslista fra Artsdatabanken ble publisert i august 2023.

Fremmedartslista 2023 vurderer 2342 fremmede arter, en betydelig økning i antall arter fra 2018 da 1532 arter ble vurdert.

Mange av disse artene er dørstokkarter, arter som enten er funnet i Norge eller som er på vei hit, og som med stor sannsynlighet kan komme til å etablere seg i norsk natur. Av artene som ble regnet som dørstokkarter i 2018 har 42 blitt selvstendig reproduserende i Norge i dag.

Fremmedarstlista er delt opp i ulike risikokategorier: svært høy risiko, høy risiko, potensiell høy risiko,  lav risiko og ingen kjent risiko. I 2023 er 441 arter i de to høyeste risikokategoriene, og 374 arter i potensiell høy risiko.

Av arter som har svært høy risiko, finner vi blant annet havnespy som har tatt steget fra dørstokkart til høyrisikoart, hagerømlinger som lupiner og kanadagullris, parasitter som krepsepest og greindreper, samt fisk som er sluppet fri i ferskvann, som gjedde og abbor.

Forvaltninga av fremmede arter reguleres av Forskrift om fremmede organismer, som trådte i kraft i 2016. Noen av de fremmede artene som har høyest risikovurdering i fremmedartslista, er nå forbudte å importere, omsette og sette ut i Norge. Mange av disse artene er hageplanter, og dem kan du lese mer om på våre sider om miljøvennlige hager. Dette gjør at norsk natur har en sterkere beskyttelse.

De som ønsker å se endringer fra forrige vurdering, kan finne Artsdatabankens fremmedartsliste fra 2018 her. Det var ved publiseringen av fremmedartslista i 2018 påvist 2700 fremmede arter i Norge, og 1532 av dem er vurdert i fremmedartslista. I tillegg hadde vi 319 dørstokkarter, arter som ikke var funnet i Norge enda, men som var forventet å spre seg hit fra et naboland. 242 arter medførte høy eller svært høy risiko for norsk natur. Blant dem var japansk drivtang, krepsepest, vasspest og kongekrabbe.

 

Svartelista var en vurdering av den økologiske risikoen til fremmede arter som kan reprodusere seg i Norge. Artene som kom i de to verste kategoriene, «høy risiko» og «svært høy risiko» havnet på svartelista, som sist ble oppdatert i 2012. Denne siden het tidligere «Svartelista», men da Artsdatabanken  i 2018 endret begrepet til «Fremmedartslista», gjorde vi det samme.

Kategori: Fremmede arter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Julie Paus-Knudsen

E-post: julie.paus-knudsen@sabima.no