Fotokonkurranse: Naturbeiteeng

Klarer du å fange idyllen?
Vi ønsker oss både landskapsbilder og nærbildene av artene.

Naturbeitemark

Brukes om arealer som brukes til beiting, men som ikke blir slått, gjødsla, pløyd eller tilsådd

Les mer om artsmangfoldet på beitet

Foto: Naturarkivet/ Kim Abel

Hva er vel mer romantisk enn beitende dyr i en blomstereng?  Vi i Sabima er opptatt av kyr, men egentlig mest av blomstene og biene som deler levested ikke bare med kua, men også med sauene, geita og hesten. 24 prosent av de truede artene våre lever i kulturlandskapet. Blant dem solblom, som du ser på bildet over. Solblom har hele tre insekter som er avhengige av seg. Den er en skjøtselskrevende plante, som vokser i ugjødsla slåtteenger og beitemarker.

For å vise fram mangfoldet på naturbeitemarka, arrangerer vi en fotokonkurranse i sommer. Vi håper å få fram det viktige livet i kulturlandskapet, som også sikrer oss mennesker mat.

Vi ønsker oss bilder av artene som lever i naturbeitemarka: insekter, som bier, humler, sommerfugler eller møkkbiller og blomster, urter, fugler, beitemarkssopper og husdyr!

Grønn metallsvermer

Vi ønsker oss også bilder av åpent landskap med husdyr i samspill med bønder, eller som viser at kulturlandskapet blir brukt på annen måte, en romantisk piknik for to?

Premie:

Gavekort fra Natur og Fritid til en verdi av 1500 kr

Frist:

31. 08. 2019

Send inn bilde til sabima@sabima.no OBS: Merk e-post #naturbeiteeng

Alle innsendte bilder kan brukes av Sabima i sitt arbeide med å fronte biologisk mangfold i kulturlandskapet.

Hvordan finner du naturbeiteeng?

Søk på Naturbase; her kan man søke på landskap med verdifullt kulturlandskap.

Ku av den gamle rasen dølafe. På gården Krokfoss på Jessheim beiter kyrne i ravinedalen ned mot Leira.

Et eksempel på naturbeiteeng er Ukustad- øya og Nordre Eik i Nannestad kommune som er landets største sammenhengende ravineområde med åker og beitemarker.

Landskapet består av åkrer på platåene og åpne beitebakker og skog i ravinedalene. Elva Leira renner gjennom området. Til tross for en del nyere inngrep (planering), har området bevart mange elementer fra det gamle jordbrukslandskapet, med åkrer på platåene og åpne beitebakker i ravinedalene.

Lokaliseringen av bebyggelsen, med gårdene oppe på platået og husmannsplassene i ytterkant av gårdsområdene og nede ved elvene, er kulturhistorisk interessant. Enkelte beitebakker har lang kontinuitet og relativt artsrik flora med flere arter knyttet til naturlig eng- og beitemark: maria nøkleblom, ballblom, flekkgriseøre og enghaukeskjegg. (Kilde: Naturbase)

LYKKE TIL!

Kategori: Kulturlandskap, Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: