Klimamarkering

Regjeringens forslag til statsbudsjett sender Norge og verden inn i krise. Skal vi ha en sjanse til å redde klimaet, må det skje nå. Derfor arrangerer en rekke miljøorganisasjoner markeringer hver uke foran stortinget fram til Statsbudsjettet 2019 vedtas.