Gå til 'Maurkurs'

Maurkurs

Bli med inn i maurenes fascinerende verden!

Gå til 'Kartleggingstur til Larvik II'

Kartleggingstur til Larvik II

Tverrfaglig kartleggingstur til Kvelderønningen i Larvik, Vestfold. Turen vil ha fokus på arter i rik edellauvskog. Vi ser etter insekter, fugl, blomster, vedboende sopp, lav og mose. Lær mer om kartlegging av arter og få et lærerikt møte med kartleggere fra andre foreninger. Frammøte kl.10 på Esso i Kvelde. Turen varer til ca. kl.16.00. Ta med matpakke…. Les mer »

Gå til 'Kartleggingstur til Larvik I'

Kartleggingstur til Larvik I

Tverrfaglig kartleggingstur til Lysebu i Larvik, Vestfold. Turen vil ha fokus på arter i gammel fattig edellauvskog. Vi ser etter insekter, fugl, blomster, vedboende sopp, lav og mose. Lær mer om kartlegging av arter og få et lærerikt møte med kartleggere fra andre foreninger. Frammøte kl.10 på Esso i Kvelde. Turen varer til ca. kl.16.00. Ta med… Les mer »

Gå til 'Innføring i kartlegging for unge og studenter'

Innføring i kartlegging for unge og studenter

Vil du lære om kartlegging av arter?  Bli kjent med det frivillige kartleggingsmiljøet og lær om hvordan drive med kartlegging av arter. Turen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering. Vi drar til Østensjøvannet i Oslo kommune. Østensjøvannet har et stort biologisk mangfold… Les mer »

Gå til 'Kartleggingssamling på Voss'

Kartleggingssamling på Voss

Bli med på tverrfaglig kartleggingssamling! Interessert i artskartlegging og vil møte andre med samme interesse? På dagtid er vi ute i felt og på kveldstid samles vi til foredrag, artsbestemmelse og sosialt samvær.  Få et lærerikt og inspirerende møte med naturinteresserte fra andre foreninger!  Samlingen er åpen for alle med interesse innen artskartlegging, både studenter, nybegynnere… Les mer »