TIL DEN ARTSRIKE MYRA

Bli med Buskerud Botaniske Forening TIL MYRA! Vi drar til en slåttemyr med rikt artsmangfold.

Den store artsjakten 2022!

Den store artsjakten er en årlig nasjonal dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av ett døgn.