Gå til 'Webinar om vassdragsrestaurering'

Webinar om vassdragsrestaurering

Kombinasjonen av høye fjell og masse nedbør, har gitt oss bekker, elver og fosser i verdensklasse. Men har vi tatt godt nok vare på vassdragsnaturen vår? Svaret er nei, og nå er det på tide å reparere naturen vi har ødelagt. Velkommen til webinar!