Kartleggingstur til Dronningfossen i Hoffselva, Oslo

Bli med på tverrfaglig kartleggingstur til ei grønn og blå lunge i tettbygde Oslo.

Dronningfossen. Foto: Edvin W. Johannesen

12.06.2024. Kl. 17:00 - 20:00

Nord for Hoffsveien 29 i Oslo (Hoff gård). Se rød merking på kartet.

Bli med på kartleggingstur til vakre Dronningfossen i Hoffselva, ved Skøyen i Oslo. Fossen og den grønnblå lunga rundt, er truet av tekniske inngrep og utbygging. Sammen skal vi finne ut mer om artene som bor i området, og få dem kartlagt slik at de kan tas hensyn til i den videre utviklinga av området.

Oppmøtested vist med rød ring i kartet under.

Ta på godt fottøy for å gå elvelangs. Kartleggingsutstyr som telefon/gps/kamera, notisbok, lupe må den enkelte medbringe.

Turledere: Edvin W. Johannesen (mykologi) tlf. 926 87 382 og Jan Wesenberg tlf. 908 88 363 (botanikk).

Ansvarlig for turen: Even W. Hanssen, Sabima tlf. 992 561 20

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Even Hanssen

Botaniker og naturforvalter

Kartleggingkoordinator, botanikk og mykologi

E-post: even.w.hanssen@sabima.no

Telefon: 99 25 6120