Dagstur til Øvrebøen, Gjerdåker

Syns du naturen er spennende? Vil du bidra til mer kunnskap om vårt artsmangfold? Bli med på tverrfaglig kartleggingstur til Øvrebøen på Gjerdåker i Voss kommune!

24.08.2024. Kl. 10:00 - 17:00

Voss

Øvrebøen byr på en intrikat symfoni mellom naturbeitemark og hagemark, slåtteeng, lauveng og fragmenter av eldre hasselhøstingskog. I tillegg er jorda i slåtteenga rik på kalk, som gir opphav til noen av de mest artsrike økosystemene vi har, med opp mot 60 arter per kvadratmeter. Med andre ord er dette en ypperlig destinasjon for en artskartleggingstur! 

Og som enhver symfoni, er det en skjør balanse som må opprettholdes.

Slåttemarkene har med tiden blitt en mangelvare. Siden 2018 har det vært en kritisk truet naturtype. Tradisjonelle slåttemarker har blitt svært sjeldne på grunn av oppdyrking, gjødsling, gjengroing og utbygging, og det er derfor spesielt viktig at de gjenværende slåttemarkene holdes i hevd på tradisjonelt vis. 

Dagens grunneiere har sammen med en rekke økologer og studenter begynt et restaureringsprosjekt som utvider dagens intakte eng ved å få tilbake deler av den tidligere engen som ble plantet til som granplantasje. Dette er et stort og tidkrevende arbeid. Turen gir et godt grunnlag for kartlegging av områdets artsmangfold, hvor det allerede er funnet to nye arter for Norge, og samtidig tegne et øyeblikksbilde av dagens artsmangfold, for fremtidig referanse. Les mer om restaureringsprosjektet her. Les mer om naturen på Øvrebøen her.

Kom bli med! 

Praktiske opplysninger:

  • Frammøte kl.10.00 ved Tvildesvegen 221, Voss
  • Ta med matpakke og drikke til matpause
  • Ta gjerne med håndlupe, kikkert, skrivesaker, fotoapparat, papirposer, insekthåv, felthåndbøker og GPS. 
  • Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner med prosjekt «Kartleggingsmidler Sabima»

Påmelding til dagstur til Øvrebøen, Gjerdåker

Navn(Påkrevd)
E-post(Påkrevd)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no

Telefon: 96603002