Takk for alle registrerte arter!

Under Artsjakten 2. juni ble det lagt inn over 13000 registreringer på artsobservasjoner.no. Til sammen ble det observert 1930 ulike arter. Hver og en som var med i konkurransen bidro til et verdifullt bilde av hvilken arter vi har i Norge akkurat nå. Rune Aae kasserte inn en hat trick i år som vinner av Artsjakten for tredje år på råd med imponerende 621 arter. Les hvilke andre vinnere som er kåret her:

Vinnere av Den store Artsjakten 2018 

  • Artsjeger som fant flest arter: Rune Aae med 621 arter
  • Lokalt artsjakt-arrangement: Jarl S. Birkeland, Arjen Leendertse, Kjell Mjølsnes og Øivind Egeland med 450 arter av insekter, fugl og planter i Rogaland.
  • Forening som fant flest arter: Norsk Botanisk Forening
  • Kommunen mest flest registrerte arter: Råde
  • Registrering av flest fugl: Jan Erik Haugen med 103 arter
  • Registrering av flest karplanter: Rune Aae med 327 arter
  • Registrering av flest småkryp: Jarl S. Birkeland med 249 arter
  • Registrering av flest sopp: Erik Kagge og Norman Hagen med 12 arter hver
  • For deltakelse på artsjakten: Aud Borgsø Olsen
  • For deltakelse på artsjakten: Unni R. Bjerke Gamst         

Vi takker alle artsjegere for deltagelse i Artsjakten! Vinnerene vil motta gavekort fra Natur og Fritid i posten.

I løpet av ett døgn la rundt 500 mennesker inn over 13 000 registeringer i Artsobservasjoner.

Det ble til sammen funnet 138 rødlisteartet, blant dem mange Åkerrikser.  Det ble registrert 53 arter fra fremmedartslista

Å dra på artsjakt er å lete etter dyr, planter og sopp i naturen og registrere dem i kunnskapsdatabasen Artsobservasjoner. På den store Artsjakten skaper vi et øyeblikksbilde av artene vi kan finne i Norge.

– Vi trenger spesialistene og ekspertene som vi lar oss imponere av, slik som Rune Aae. som er fenomenal god til å planlegge artsjakt.  Men vi trenger også alle som er opptatt av artene i naturen rund oss at de også legger inn funnene sine i Artsobservasjoner, sier Helene Lind Jensen, som er prosjektleder for Artsjakten.

Vinneren av konkurransen, Rune Aae, er biolog og jobber på Høgskolen i Østfold. På fritiden registrere han det han ser og finner innenfor flere artsgrupper. Nettopp hans allsidighet er nok hovedgrunnen til at han stakk av med hovedpremien, et gavekort på 2000 kr hos Natur og Fritid.

Citizen science

Artsjakten er et eksempel på arbeidsmetoden citizen science, som betyr at vanlige folk bidrar til økt kunnskap innenfor et vitenskapelig felt. Kall det gjerne en nasjonal dugnad! Etter artsjakten vil eksperter validere og tolke funnene – og bruke de til å finne ut om det er interessant å undersøke mer i de ulike områdene. Artsjakten er vår variant av det som mange steder kalles “bioblitz”, hvor man i løpet av ett døgn prøver å registrere så mange arter som mulig.

Frivillig kartleggere brukere mye av sin fritid på å oppsøke forekomster av arter, registrere tilstanden og rapportere disse i Artsobservasjoner, som er utviklet og driftes av Artsdatabanken. I tillegg til å være et avgjørende bidrag for norsk forvaltning, gir det også et løft for de frivilliges aktivitet, og øker folks kunnskap om hva som finnes i norsk natur og engasjementet for naturen.

Tap av naturmangfold

Å kartlegge naturen er et viktig bidrag til å øke kunnskapen om hva som finnes i norsk natur, hvilke arter som er i tilbakegang og hvilke arter som lever hvor. Funnene som er registrert kan få en stor betydning. De blir umiddelbart tilgjengelig for forvaltningen, forskere og andre som jobber med funn av arter. For eksempel kan artsfunnene hos kommuner og fylkesmenn bidra til å hindre naturinngrep der det finnes truede arter.

Bli med i en av medlemsforeningene

Takket være en enestående innsats fra frivillige i Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk Botanisk Forening blir store deler av artene i naturen kartlagt hvert eneste år. Vil du lære mer om ville arter i naturen, og være del av et frivillig fagmiljø sammen med andre naturglade amatører, meld deg inn i en av medlemsforeningene i Sabima.

Artsjakten er et samarbeid mellom Sabima, Norsk Botanisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk ornitologisk forening.

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Kristoffer Bøhn

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, zoologi

E-post: kristoffer.bohn@sabima.no

Telefon: 97 61 92 11