Sabimas saker vant fram i statsbudsjettet

Venstre og KrF har forbedret et svakt naturbudsjett og skaffet penger til mange viktige naturtiltak i budsjettforhandlingene. Men Sabima mener det fortsatt er akutt med flere skogvernmillioner. 

Regjeringen kuttet mellom 150 og 200 millioner til natur i sitt opprinnelige statsbudsjettforslag.  

Med budsjettavtalen, som ble inngått med Venstre og KRF plusses det på 232 millioner til en mer bærekraftige naturforvaltningen.

–  Det er store forbedringer for saker som økologisk grunnkart, skogvern, trua arter, kulturlandskap og vannforvaltning, der både kutt blir reversert og bevilgningene økes i tillegg. Dette er blant de viktigste sakene for å stanse tapet av naturmangfold og vi er glade for at Venstre og KrF har vunnet fram i alle disse sakene, sier generalsekretær Christian Steel i Sabima.

Høyere ambisjoner for skogvern

Men budsjettavtalen når vi imidlertid målet om 10% skogvern i 2041 fremfor i 2043.

– Selv om det er en seier å feire, må vi understreke at tempoet må opp for at den biologisk verdifulle skogen ikke skal være hogd før vi rekker å verne den, sier Christian Steel.

Ler mer om trua skog her. 

Sabima mener og at det trengs mer satsing på nasjonalparker, og flere andre naturvernsaker Stortinget har sagt det skal satses på – som restaurering av natur, fremmede arter, pollinerende insekter, marint vern og bevaring av sjøfugler.

 

 

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: