Redd gammelskogen

før den hogges

Sabima jobber for at lavskrika, trollsmelleren og bredøren skal ha hjemmet sitt for alltid. Støtt vårt arbeid for gammelskogen!

Støtt oss

Vi skal redde gammelskogen!

Lavskriken, bredøren og trollsmelleren bor alle i gammel skog, Men hvor lenge får de beholde hjemmet sitt?

Vi har mye skog i Norge, men bare 2,4 prosent av den er ordentlig gammel, det vil si eldre enn 160 år. Gammel skog renser luft, lagrer karbon, er kilde til fantastiske opplevelser og ikke minst levestedet til mange utrydningstrua dyr, planter og sopp.

De siste 60 årene har vi flatehogget tre fjerdedeler av skogen i Norge. Akkurat nå flatehogges det også i den eldste skogen vår. Sabima frykter at hvis ikke vi klarer å verne de siste gammelskogene raskt, vil mange skogarter dø ut.

Sabima jobber for at
• bevilgningene til skogvern økes
• det skal kuttes i subsidier til hogst og bygging av skogsbilveier i gammel skog

Les mer om naturmangfold i skog

Hvorfor trenger vi naturmangfold?

Nyheter

Rødlista

Rødlista er en liste over arters sannsynlighet for å dø ut i nær framtid.

lavskrike

Skog

Hils på arter i gammelskogen!

Lavskrika, bredøren og trollsmelleren bor alle i gammel skog. Der, blant døde, gamle og unge trær, trives de aller best. Bli bedre kjent med dem!

Skog

Gammelskogen hogges med subsidier

Det er for seint å ta vare på en skog som er hogd. Sabima er svært kritiske til at staten subsidierer hogst av gammelskog.

Støtt arbeidet for å stanse tapet av naturmangfold

Bli SMS-fadder! Send SABIMA til 2160 (kr 50 pr. måned).