Redd gammelskogen

før den hogges

Sabima jobber for at lavskrika, trollsmelleren og bredøren skal ha hjemmet sitt for alltid. Støtt vårt arbeid for gammelskogen!

Støtt oss

Vi skal redde gammelskogen!

Lavskriken, bredøren og trollsmelleren bor alle i gammel skog, Men hvor lenge får de beholde hjemmet sitt?

Vi har mye skog i Norge, men bare 2,4 prosent av den er ordentlig gammel, det vil si eldre enn 160 år. Gammel skog renser luft, lagrer karbon og er kilde til fine naturopplevelser. Ikke minst er gammelskogen levestedet til et stort mangfold av dyr, planter og sopp. Mange av dem utrydningstrua.

De siste 60 årene har vi flatehogget tre fjerdedeler av skogen i Norge. Akkurat nå flatehogges det også i den eldste skogen vår. Sabima frykter at hvis ikke vi klarer å verne de siste gammelskogene raskt, vil mange skogarter dø ut.

Sabima jobber for:
• økte bevilgninger til skogvern
• kartlegging av arter som lever i gammelskogen
• kutt i subsidier til hogst, og bygging av skogsbilveier i gammel skog
• forbud mot hogst i den mest verdifulle skogen

Les mer om naturmangfold i skog

Bli med på artsjakt i gammelskogen!

Prioriterte arter

Nyttig dronningpynt

Er du en vandrer som ofte ferdes i gammelskog i Norge, har du kanskje sett huldrestry, naturens egen julepynt – også kjent som verdens lengste lav.

Prioriterte arter

Gåtefull fillefrans

Noen dyr klarer ikke å leve opp til sitt dårlige rykte. Et av dem er jerven, en gåtefull vandrer med overvurdert appetitt. Jerven er en av mange arter vi mener at regjeringen nå bør redde gjennom å gi arten status som prioritert. Prioriterte arter er et viktig, og nesten ubrukt virkemiddel i naturmangfoldloven.

Prioriterte arter

Regnskog søker trønderlav

Kva er ein regnskog? Ein stad langt, langt vekke, ein varm, fuktig skog med slangar, jaguarar og lianer mellom trekrunene? Har du vore i ein regnskog nokon gong?

Stans tapet av naturmangfold

Send NATUR til 1990 (kr 150)