Podcast om biomangfold i Oslo

Åpne sansene for det det mangfoldige dyre- og plantelivet i Oslo med kunnskapsrik podcast på øret!

Lytt til kunnskapsrik prat om naturen i podcasten «BiomangfoldOslo». Programmene egner seg for både store og små, og kan gi kunnskap om naturmangfold, inspirasjon til turer og være svært godt turfølge på øret for dem som vil oppsøke områdene vi snakker om.

Podcasten er tilgjengelig på Spotify og Itunes.

Fra Oslo, men for alle

Visste du at Oslo faktisk er et av de mest artsrike stedene i hele Norge? Gjennom podcasten BiomangfoldOslo kan du bli kjent med mange av artene våre, gjennom å høre på ekspertene som virkelig har oversikt.

Du kan også få tips til hvor og hvordan vi kan oppleve den unike artsrikdommen og vi skal høre litt om hvordan vi kan ta vare på det biologiske mangfoldet vi har.

Om episodene

Ragna Kronstad, tidligere kommunikasjonsrådgiver i Sabima og agronom, tar oss med ut i naturen for å møte kunnskapsrike naturkjennere og eksperter i følgende fem episoder:

Episode 1: Østensjøvannet

Rundt et vann midt i drabantbyen finnes 236 fuglearter! Visste du at mange trekkfugler som egentlig ikke hører til Oslo, stopper her vår og sommer? Du forandrer også kanskje synet på hettemåka, som faktisk har en veldig nyttig funksjon her ved Østensjøvannet.

Medvirkende: Audun Skrindo som har telt fugl her i 20 år. 

Episode 2: Østmarka

Vi beveger oss med inn i den magiske Østmarka hvor det er et yrende mangfold i og over bakken. Vi møter til og med på ulv og gaupe, men også spennende sopp, insekter og fugler. Vi får høre mer om hvorfor skogbruket i Oslo Kommune er så forbilledlig.

Medvirkende: Christian Steel, generalsekretær i Sabima og ivrig forkjemper for bærekraftig skogbruk i Sabima. 

Episode 3: Oslos blomsterenger 

Oslo har mye å takke det opprinnelige landbruket som var her før boligblokkene. De ga oss nemlig blomsterengene. Vi tørr å påstå at ingen har så mange artsrike blomsterenger som Oslo, fra høyt i Nordmarka til ut på øyene. Vi skal også lære hvordan vi kan lage våre egne ville blomsterenger. Det er ikke så vanskelig som man skulle tro.

Medvirkende: Universitetslektor og ildsjel for blomsterengene Kristina Bjureke ved Naturhistorisk museum fører oss gjennom de summende enger i Oslo. 

Episode 4: Elvene 

I Oslo har vi 10 elver og i alle svømmer fisk! Hvor ellers i verdens finnes en slik hovedstad med slikt på merittlisten? Elvene er byens livsnerver med et enormt liv og spennende historie.

Medvirkende: Tidligere Park- og Idrettssjef i Oslo, Ida Fossum Tønnessen, som akkurat er tildelt St. Hallvars fortjenestemedalje for sitt arbeid med å ta vare på elvene gjennom sitt virke i Oslo Elveforum.

Episode 5: Den blå parken 

Det er nå mindre torsk i Oslofjorden. Er det noe vi kan gjøre med det? Det kan nå tas spennende arkitektoniske grep som kan sikre levesteder til de marine organismene i havnekanten. Viste du at blåskjell og ålegras er viktige for at vi får rent vann og at torsken begynner å yngle igjen? Snart kan du også snorkle en egen led under vann og se på livet der.

Medvirkende: Landskapsarkitekt Elin T. Sørensen forteller om ny innovativ arkitektur som gir rom for biomangfold under vann.

Utviklingen av podcastepisodene ble støttet av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: