Ledige stillinger i Sabima

Vi har ledig en fast, nyopprettet stilling som politisk rådgiver med særlig ansvar for fremmede arter og marin naturforvaltning.

Er du politisk engasjert og har kunnskap om norsk natur?

Vi søker deg som gjennom ditt politiske engasjement og din kunnskap om norsk natur vil jobbe for å stanse tapet av naturmangfold. Hos oss får du reell innflytelse på norsk politikk i samspill med et sterkt fagmiljø.

Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver
Varighet: Fast
Frist: 18. november 2019

Sabima jobber for å stanse tapet av naturmangfold og er paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Vi er 12 engasjerte ansatte, har gode kontakter, sterke nettverk og godt arbeidsmiljø. Du kan bli en nøkkelperson hos oss i arbeidet med å redde norsk natur, selve livsgrunnlaget vårt.

Om stillingen

Vi er på jakt etter en miljøengasjert, strategisk person med teft for politikk og praktisk naturforvaltning. Arbeidsdagene dine hos oss blir varierte, med frihet til fordypning og med fast ansvar for temaene fremmede arter og marin naturforvaltning. Stillingen er ny og ledd i en økt satsing på disse temaene. Fremmede arter truer den stedegne naturen, men kommer fortsatt lovlig i strie strømmer til norske grenser og kyster – og sprer seg i norsk natur. Norge har svært lang kyst og rår over enorme havområder, men naturmangfoldloven gjelder ikke til havs, og vi belaster kystsonen med hytter, avfall og oppdrettsanlegg.

Om deg

Du følger med på den politiske dagsordenen, og har en mening om norsk miljøpolitikk. Du har høyere utdanning innen naturforvaltning, økologi, biologi eller annen kompetanse. Du har erfaring med påvirkningsarbeid og setter deg raskt inn i nye saksfelt. Du er en god formidler, skriftlig og muntlig. Du er vant med å strukturere din egen arbeidshverdag, tar ansvar og jobber målrettet. Det er en fordel om du har erfaring fra politisk eller organisatorisk arbeid.

Som person har du gode samarbeidsevner og er løsningsorientert. Du er initiativrik og arbeider godt under press. Personlig egnethet blir tillagt betydelig vekt.

Kvalifikasjoner vi ønsker du har

  • Utdannelse på mastergradsnivå i naturforvaltning/biologi eller annen relevant kompetanse
  • Kunnskap om norsk naturmangfold og naturforvaltning
  • Sterkt personlig miljøengasjement
  • Erfaring med politisk påvirkningsarbeid
  • Erfaring fra organisasjonsarbeid
  • Erfaring med kommunikasjonsarbeid
  • Evne til både å jobbe selvstendig og få med deg andre

Vi tilbyr arbeidssted i Miljøhuset i Oslo sentrum, med fleksibel arbeidstid og lønnstrinn 47-63, avhengig av ansiennitet og kompetanse.

Søk stillingen

Søknad med CV og eventuelle andre relevante vedlegg sendes innen utgangen av 18. november til adm@sabima.no.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

christian Steel

Christian Steel

Biolog

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82