Ledige stillinger i Sabima

Ledig stilling som kartleggingskoordinator

Fast stilling som kartleggingskoordinator ledig i Sabima

Brenner du for kartlegging av arter? Liker du nettverksbygging og å mobilisere andre til innsats? Vi lyser ut en fast stilling som kartleggingskoordinator. Sabima søker etter en miljøengasjert og naturinteressert person med kompetanse innen biologi / naturforvaltning som kan bidra i vårt og medlemsforeningenes arbeid med å motivere og bidra til opplæring av det store korpset av frivillige artskartleggere. For å bevare naturmangfoldet må vi ha bedre kunnskap om hvor de ulike artene befinner seg. Svært mye av denne kartleggingen blir gjort av medlemmer i de frivillige foreningene, og god koordinering gjør dette arbeidet enda mer effektivt.

Følgende arbeidsoppgaver kan inngå i stillingen:

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av tverrfaglige kartleggingsturer, kurs, opplæring og andre arrangementer, ofte i helger og på kveldstid, i samarbeid med medlemsforeningene
 • Bidra med brukerstøtte, opplæring og kvalitetssikring i Artsobservasjoner
 • Samarbeide med kollegene i Sabimas kartleggingsgruppe
 • Være sekretær for Sabimas kartleggingsgruppe og styringsgruppen for denne
 • Bidra til Sabimas kommunikasjonsarbeid
 • Holde Sabimas nettsider om kartlegging oppdatert
 • Holde seg orientert om relevante miljøpolitiske saker
 • Være foreningskontakt mot en eller flere av våre medlemsforeninger
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på mastergradsnivå, fortrinnsvis i biologi/naturforvaltning, eventuelt annen særlig relevant erfaring
 • Meget god artskompetanse på enkelte artsgrupper, fortrinnsvis insekter, og generelt høy taksonomisk kompetanse
 • God kjennskap til Artsobservasjoner og gjerne andre nettsteder med arts- og naturtypeinformasjon
 • Sterkt personlig natur- og miljøengasjement
 • God formidlingsevne muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid og et godt nettverk
 • Erfaring med økonomi- og administrasjonsarbeid
 • Erfaring med å jobbe selvstendig, samarbeide, koordinere og ta egne initiativ

Sabimas varemerke er stor faglig integritet. Vi har reell innflytelse på norsk miljøpolitikk, og er en engasjerende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og mange spennende utfordringer. Gjennom kartleggingsgruppa har vi et nært og godt samarbeid med Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Botanisk Forening, Norsk entomologisk forening og Norsk Zoologisk Forening om å mobilisere deres nettverk og medlemmer til mer kartlegging av arter i norsk natur. Vi er på jakt etter den personen som vil være med i Sabimas arbeid og samarbeidet med medlemsforeningene for å sikre biomangfoldet for fremtiden og har flest mulig av ovenstående kvalifikasjoner. Engasjement, erfaring, oppnådde resultater og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Arbeidssted i Oslo sentrum med fleksibel arbeidstid og lønn i henhold til kompetanse.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø i et inspirerende og faglig sterkt kollegium
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode sosiale og faglige ordninger
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo
 • Mulighet for delvis hjemmekontor
 • Lønnstrinn 50-66, avhengig av erfaring og kompetanse

Vi ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av arbeids- og livserfaring.

Spørsmål om stillingen kan rettes til gruppeleder Kartlegging, Kristoffer Bøhn på telefon 97619211.

Søknadsfrist mandag 24. januar 2022. Tiltredelse snarest mulig. Stillingsprosent 100 %.

Søknad gjennom stillingsannonse på Finn.