Ledige stillinger i Sabima: Politisk rådgiver

Er du politisk engasjert og har kunnskap om norsk naturmangfold? Vikariat som politisk rådgiver ledig.

Er du politisk engasjert og har kunnskap om norsk naturmangfold? Da er drømmejobben ledig, og du kan i en periode bli en nøkkelperson i arbeidet med å redde norsk natur.

En av våre politiske rådgivere skal snart ut i foreldrepermisjon, og vi er på jakt etter en miljøengasjert person med strategisk tenkeevne og teft for politikk og praktisk naturforvaltning som kan vikariere i minst ni måneder.

Du følger med på den politiske dagsordenen, og har en mening om norsk miljøpolitikk. Du har gjerne kompetanse innen biologi eller naturforvaltning, eventuelt annen svært relevant erfaring. Du har erfaring med politisk påvirkningsarbeid og setter deg raskt inn i nye saksfelt. Du kan formidle kompliserte saksforhold på en enkel måte, uten å miste viktige detaljer underveis. Du formulerer deg godt skriftlig og muntlig, er vant med å strukturere din egen arbeidshverdag og jobber målrettet. Det er en fordel om du har erfaring fra miljøpolitikk og / eller planarbeid.

Som person har du gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og nytenkende, og arbeider godt både selvstendig og sammen med andre. Du er initiativrik og arbeider godt under press.

Rådgiveren du skal vikariere for jobber med overordnet norsk naturmangfold­politikk, særlig politikkutvikling, statsbudsjett, kulturlandskap og jordbrukspolitikk, og samarbeider med kolleger om andre aktuelle temaer. Personlig egnethet blir tillagt vekt.

Følgende arbeidsoppgaver ventes å inngå i stillingen:

 • Planlegge og gjennomføre politisk påvirkningsarbeid for å nå Sabimas mål
 • Følge opp overordnet norsk naturmangfold­politikk og de politiske partienes arbeid
 • Følge opp Sabimas strategi for å stanse tapet av naturmangfold, og bidra i evaluering av eget og andres arbeid
 • Planlegge og gjennomføre faglige tiltak, samt kommunikasjonsaktiviteter i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov eller om søkeren innehar særlig kompetanse innen et av våre fagfelt.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på mastergradsnivå, fortrinnsvis i biologi/naturforvaltning
 • Kunnskap om norsk naturmangfold og naturforvaltning
 • Sterkt personlig miljøengasjement
 • Erfaring med politisk påvirkningsarbeid
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og koordinere andres arbeid

Oppstart fortrinnsvis 24. september, og varighet til og med 30.juni 2019 med mulighet for forlengelse. Vi tilbyr arbeidssted i Oslo sentrum, samlokalisert med andre miljøorganisasjoner, med fleksibel arbeidstid og lønnstrinn 44-61, avhengig av erfaring og kompetanse.

Søknadsfrist: 6.august 2018 

Søknad sendes til adm@sabima.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Christian Steel: 93 44 5082