Om Naturkampen

Nettstedet Naturkampen er utviklet av IT-selskapet Kantega, i samarbeid med Sabimas fagspesialister på arealforvaltning.

Kantega og IT-selskapets medarbeidere har lagt ned et betydelig arbeid for Sabima i dette prosjektet. Ikke bare arbeidet med programmering og design, men også i å lete etter datakilder og utvikle fornuftige måter å vurdere dataene på.

Vi må ta bedre vare på naturen og artene som lever der. Men nå forsvinner norsk natur bit for bit, uten at noen har oversikt. Vi har derfor samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og rangert dem etter ti valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet.

Sjekk din kommune!

I tillegg har Kantega bidratt i idedugnaden og den generelle utformingen av konseptet. Kantega har også brukt testpanel for å forbedre Naturkampen underveis i arbeidet.

Kantegas arbeidsinnsats er i sin helhet en gave fra Kantega til Sabima, og til arbeidet for en bedre forvaltning av norsk natur, som vi setter stor pris på.

Bli kjent med Kantega

Fredrik Vikse i Sabima, sammen med dedikerte medarbeidere hos Kantega. Foto: Kantega.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: