Ofrer norske elver og vannmiljø for rask el-profitt

Nordmenn mister fiskeelver og levende vassdrag. Ola Elvestuen må stoppe kraftbransjestyrt lovforslag. Sabima roper varsku mot regjeringens naturfiendtlige vannforvaltning

– Ola Elvestuen må rydde opp, ellers kan nordmenn miste fiskeelver og levende vassdrag i sitt nærmiljø, sier generalsekretær i Sabima, Christian Steel.

Miljøorganisasjoner og KS raser, men energibransjen på sin side jubler over forslaget til regjeringen om å svekke fylkeskommunenes og kommunenes rolle i vannforvaltningen.
En dramatisk endring av vannforskriften er på trappene.

Sabima mener at den foreslåtte lovendringen som den forrige klima- og miljøministeren foreslo, er en gavepakke til kraftbransjen, som er hindres at lokal vannforvaltning ønsker vann tilbake i tørrlagte elver.

– Nå må Ola Elvestuen stoppe forslaget hvis Venstre skal følge opp sin vannpolitikk, og hvis han skal følge opp regjeringserklæringen hvor det står at vannforvaltningen skal styrkes, sier Christian Steel.

En av regelendringene som foreslås, innebærer at vannforskriften frikobles fra plan- og bygningsloven. Dermed svekkes koblingen til de kommunale planene, noe som øker risikoen for at for at vannforvaltning og vannmiljø faller ut av den kommunalpolitiske dagsorden.
– Konkret betyr lovforslaget at kommunene og fylkeskommunene får en mindre rolle i vannforvaltningen. Staten overtar forvaltning for å unngå krav på vann i tørrlagte elver. Endringene er rett og slett en bestilling fra energibransjen for at de kunne fortsette å drive vannkraft på en måte som ødelegger unødvendig mye natur, sier generalsekretær Christian Steel i Sabima.

Høringen av forslaget ble avsluttet i januar i år og Sabima sendte inn protest sammen med DNT, Norges jeger- og fiskerforbund, WWF Verdens Naturfond, Naturvernforbundet og Norsk Friluftsliv. Over 100 kommuner samt store organisasjoner som KS, Norges Bondelag, Norsk Vann og, ikke uventet de fleste fylkeskommuner, sendte også inn høringsuttalelser mot forslaget om å koble vekk plan- og bygningsloven og å svekke rollen til kommuner og fylkeskommuner.

Se alle høringssvar her. 

Les hvordan kraftbransjen jubler:  Effektivisering av vannplanarbeidet i sikte

Maktkamp om Norges vannressurser

Vannforskriften har, slik den har fungert til nå, lagt opp til lokal medvirkning, noe som er et suksesskriterium i Vanndirektivet. Dette har Norge fått internasjonal skryt av. Hvis forslaget, som har vært på høring, går igjennom, vil kravet til medvirkning bli kraftig svekket og vannforvaltningen vil få et mer overstatlig preg.

– Dette er en knebling av lokalt selvstyre over og ansvar for vannressurser. Mye står på spill her! Regjeringen selger inn dette som en forenkling og besparelse men det er en omskrivning av virkeligheten. Endringsforslaget kommer fordi energibransjen vil slippe moderne miljøkrav i driften av gamle kraftverk. Laks, ål, elvemuslinger og mange andre arter risikerer da å ikke få de miljøforbedringene de trenger, sier Christian Steel.

Les hele høringssvaret vårt her. 

Kategori: Nyheter, Vann

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: