Når kartleggere kryper innendørs

Vet du hva en validator er? Vi er dem evig takknemlige, og her kan du lese hvorfor.

Vinteren er ikke høysesong for å oppdage yrende, spirende liv i naturen, og mange frivillige kartleggere som har vært ute på artsjakt i vår, sommer og høst går en roligere sesong i møte. Men frivilligheten for naturen fortsetter.
De ypperste ekspertene, både amatører og profesjonelle, starter nå for alvor et særdeles viktig arbeid – og de gjør det gratis. I vintermørket tar de jobben med å kvalitetssikre hverandres og andre kartleggeres funn. Vi kaller det validering.
Og den fantastiske, uunnværlige gjengen som legger inn time etter time gratis for å validere, kaller vi – hold dere fast – validatorer.
Validatorene er de ypperste ekspertene innenfor en artsgruppe, håndplukket til oppdraget.
Nå, og kanskje gjerne i romjula, setter validatorene seg til ved datamaskiner landet over for å gå gjennom tusenvis av artsfunn registrert i Artsobservasjoner.
Når du ser en art i naturen og registrerer den i Artsobservasjoner, legger du inn en rekke data. Du noterer sted, tid og fyller ut flere felt som kan bidra til å dokumentere at du artsfunnet ditt er korrekt. Så ofte du kan legger du ved bilder. Disse dataene går validatorene gjennom for å kvalitetssikre. Riktige funn blir godkjente, og finner man feil, blir de rettet eller luket ut.
Validatorene jobber for at så mange som mulig registrerte funn av arter på rødlista skal valideres. De mest trua prioriteres, og til nå i år har frivillige validatorer blant annet gått gjennom nærmere 2500 funn av arter som er kritisk trua. Tallene kommer til å gå kraftig opp i takt med snøfall, mørketid og julefri. Målet er hele tiden å øke andelen validerte funn.
Sabimas rolle i dette arbeidet er å sikre at funn blir validert. De biologiske foreningene i vår paraply er uunnværlige i dette arbeidet. Det er der våre dyktigste folk engasjerer seg.
Foreningene kan søke midler til å lære opp validatorer, og validatorer kan få dekket konkrete utgifter.
Men arbeidet hver enkelt validator gjør er ubetalt, frivillig innsats for norsk naturmangfold. Vi er dem evig takknemlig!

Denne gjengen var med da validatorene hadde samling i desember 2022.

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Kristoffer Bøhn

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, zoologi

E-post: kristoffer.bohn@sabima.no

Telefon: 97 61 92 11