Insektene mister hjemmene sine om du kjøper torv

Når myra ødelegges, mister myrlevende insekter både hjem og matfat. Da står de selv i fare for å forsvinne.

Der det er vann, er det liv. Myrene, som har et høyt vannivå, myldrer av insekter. Noen insekter bor her, mens andre bor i utkanten og søker seg til myra for å sanke pollen og nektar. Insektene i myra trives best i de ti øverste centimetrene av torvlaget – i de levende torvmosene. Når myra dreneres, slik at torven kan utvinnes, dør de levende torvmosene, og insektene mister levestedet og matfatet sitt.

Mange ulike bier, våre mest effektive pollinatorer, flyr ut på myra på matleting – og pollinerer da plantene som vokser der. De frakter pollen fra blomst til blomst og sikrer nye generasjoner med blomster. Flittige bier og andre pollinatorer sørger på den måten for multer, tranebær og blåbær, for å nevne noe.

Øyenstikkere er insekter du kan treffe på myra. Den store torvlibellen er fredet. Den trives i solskinn og der det finnes torvmoser, og den flyr i juli og august. Visste du at øyenstikkere kan snu på hodet?

På myra finnes mange dagsommerfugler, blant annet den vakre emblas ringvinge, som bare flyr annethvert år. Synes du det er blitt færre sommerfugler å se? Det er ikke så rart, når mange myrer blir grøftet og ødelagt som levested.

Mange har vel ikke unngått å legge merke til at myra huser mygg, men få vet at myggen også er en pollinator. På myra pollinerer myggen Norges minste orkidé, myggblom, som visstnok dufter som gresskar.

Pass på insektene! Når hjemmet til de myrlevende insektene blir borte, står insektene selv også i fare for å forsvinne. Hvert år blir 700 fotballbaner med myr ødelagt på grunn av uttak av torv, grøfting og drenering til jordbruksformål.

Vi vil at du skal slutte å kjøpe torv og støtte opp under alternativene. Her finner du oversikten over torvfri jord. 

Les mer om myra som levested for mange arter her. 

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: