Helgesen må ta insektsdøden på alvor

I tyske naturreservat har over 75 prosent av insektene forsvunnet de siste 25 årene, viser en ny forskningsrapport som nylig fikk bred internasjonal omtale. Vi er inne i en økologisk katastrofe. Klima-  og Miljøministeren Vidar Helgesen (H) må iverksette mer naturpolitikk enn å redde noen hule eiketrær.

 

Studien som ble publisert i Tyskland viser at insektdøden ikke er et skummelt framtidsscenario. Det er noe som skjer . Og det er ikke en litt snurrig kuriositet at vi ikke får se så mange søte og trivelige humler og vakre sommerfugler lengre. Det dreier seg om helt grunnleggende tjenester vi får fra naturen, som er ekstremt viktige for våre samfunn. Pollinering fra insekter er på verdensbasis verdt 577 milliarder amerikanske dollar i året. Det tilsvarer nesten fem norske statsbudsjett. I Norge finnes det bønder som har måttet legge om drifta fordi insektene som pollinerer avlingene deres forsvinner.

Vi vet at insekter blir borte i Norge også. 2107 insekter er på rødlista i Norge. De er i fare for å bli utrydda hvis vi ikke gjør noe. Nå! Og det er enkelt å gjøre noe, løsningene ligger klare. Men da må politikerne ikke slå politisk mynt på merkelige vedtak, og heller ta grep for å gjøre noe ordentlig.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) lanserte nylig han ville verne hule eiketrær for å hindre insektdød. Det er selvfølgelig bra å verne eiketrær. Det er bare det at vernet allerede er gjennomført for flere år siden, og regelendringa han innfører gjør at noen flere eiketrær får beskyttelse, men ikke dem som står i noen av de viktigste områdene for insekter, nemlig skogen. De fleste hule eikene står nemlig i såkalt produktiv skog, som ikke omfattes av regelendringa Helgesen gjennomfører. Det er viktig å ta vare på eikene, for all del – men det må langt mer til for å stanse insektdøden.

For å snu de skremmende trendene med insektdød, kan Helgesen gjøre blant annet følgende: La være å kutte i bevilgningene over statsbudsjettet til å kartlegge naturen. Vi må finne ut hvor fleste insektene lever før det er for seint. Øke bevilgningene til skogvern, ikke kutte i dem. Det haster å verne de mest verdifulle skogområdene før de blir hogd. Bevilge mer penger til vannforvaltning, som sikrer at kommunene rundt om i landet kan forbedre tilstanden i mange vann og vassdrag der økologien er kraftig svekket. Utpeke flere utvalgte kulturlandskap – viktige områder for insekter og mange andre arter, som ligger klare til å bli tatt bedre vare på, men som trenger noen få millioner i påplussinger i statsbudsjettet. Lage flere redningsaksjoner for våre mest trua planter, dyr og naturtyper. Vi må bruke mer penger på å hindre at arter forsvinner fra norsk natur, ikke mindre.

Det må også gjøres en del endringer i måten vi forvalter naturen på, men felles for tiltakene over er at de er mulig å iverksette i morgen, eller i hvert fall fra 1. januar 2018 – hvis det bevilges penger over statsbudsjettet. Det krever prioritering og politisk vilje. Men det dreier seg faktisk om ganske små pengebeløp i den store sammenheng, penger som er en investering i framtida og vårt eget livsgrunnlag.

Dette innlegget sto først på trykk i Nationen 07.11.17

Les også:

Kronikken, Natur på retur av Dag O. Hessen, NRK, 01.11. 17

MDG stiller Helgesen til veggs om insektsdød, NRK 07.11.17 

FOTO: Gullflekksmyger på Myrull. (Odd K. Sæbø)

 

 

 

 

 

Kategori: Innlegg, Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82