Bli med på slått!

Kjenn duften av blomster og summinga fra fornøyde insektene i våre tre filmer om aktiv skjøtsel av slåttemark! Her kan du bli inspirert til å starte opp med aktiv skjøtsel selv. Eller i ihvertfall forstå hvor viktig det er at noen fortsatt tar den viktige jobben. Svært mange av artene vi trenger, har slåttemarkene som leveområde.

Det artsrike kulturlandskapet er helt avgjørende for at pollinatorene våre skal overleve. Humler og andre bier er trua, i tillegg til mange andre pollinerende insekter. Bønder som skjøtter kulturlandskapet slik at insektene trives, gjør en kjempeinnsats for naturmangfoldet i Norge. Her kan du se tre filmer om tre fantastiske gårdsbruk hvor det med pågangsmot og arbeidslyst tas vare på slåttemarka. La deg inspirere!

I denne filmen kan du bli kjent med Kristin Ryum som driver garden Ryo høyt over den verdenskjente Flåmsdalen. Sammen med familien har hun stor glede i at gården skjøttes og at verdiene tas vare på:

I det Utvalgte Kulturlandskapet Kvelia-Kvesjøen driver Hilde Kveli på med melkeproduksjon. I tillegg slår hun slåttemarka og bruker det smaksrike høyet som fôr til sauene.

I Myrkdalen i Voss finnes det en gard som du gjerne får besøke. På en kvadratmeter her kan du finne opp til 40 arter. I tillegg til tradisjonell slått, lauves også trærne. Lauvet fungerer som medisin på slappe sauer på vinteren:

I dag kan man søke om tilskudd til skjøtsel av slåttemarker, både gjennom miljøforvaltningens tilskuddsordning for trua naturtyper og landbrukets miljøvirkemidler.

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen du bor for hjelp.

Sabima jobber politisk for å øke tilskudd til skjøtsel og utvalgte kulturlandskap.

Les mer om skjøtsel av det artsrike kulturlandskapet her

Les mer på Miljøstatus sine sider om slåttemark her. 

Ta kontakt om du ønsker å bruke filmene! Vi ønsker at flest mulig skal la seg inspirere til å slå et slag for slåttemarka og forstå betydningen av artsrikdommen som bevares gjennom bruk.

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: