kulturlandskap

BRUK KULTURLANDSKAPET!

Slutter vi med slått og beite, gror kulturlandskapet igjen.

Et landbruk over hele landet er nødvendig for å stanse tapet av biologisk mangfold.

Bruk kulturlandskapet!

Gjengroing utrydder blomster og insekter.

Noen typer landskap må slås eller beites om vi skal bevare dem. Når kulturlandskapet gror igjen forsvinner en rekke plantene og insektene som lever av dem. Mange av insektene, som humlene, er viktige pollinatorer i norsk landbruk.

Tidligere ble kulturlandskapet holdt i hevd av store, ville beitedyr som i dag er utryddet. I dag holdes det samme landskapet nede av husdyr som kyr og geiter.

Ikke all natur blir til av seg selv. Derfor trenger vi en landbrukspolitikk som støtter aktive bruk i hele landet, der det artsrike kulturlandskapet skjøttes.

Foto: Sissel Rübberdt

Finn ut hvorfor kulturlandskapet er så viktig!

Ku tjøme Norge

Kulturlandskap, Vi mener

Bier trenger kyr

Effektivisering og intensivering i landbruket truer det livsviktige norske kulturlandskapet

Kulturlandskap

Et naturvennlig jordbruk

Sabima jobber for et jordbruk som også ivaretar den ville naturen rundt gården. Dette kalles av jordbruksforskere for assosiert biologisk mangfold og er en helt nødvendig del av jordbruket.

humler, bier

Kulturlandskap, Vi mener

En strategi med sting

Stortinget har en plan for å redde biene våre. Kommer regjeringen til å følge opp?

Støtt vårt arbeid for et bievennlig kulturlandskap!

Send BIE til 2160 (100 kr.)