Artsjakten: Over 1900 arter funnet i løpet av ett døgn!

Den store artsjakten ble en suksess! Vinneren ble Rune Aae fra Råde Kommune.

I løpet av ett døgn ble det gjort over 18 000 registeringer i Artsobservasjoner. Totalt ble hele 1977 arter funnet! Av disse var det 137 rødliste- og 47 svartelistearter. 

Å dra på artsjakt er å lete etter dyr, planter og sopp i naturen og registrere dem i kunnskapsdatabasen Artsobservasjoner. På den store artsjakten skaper vi et øyeblikksbilde av artene vi kan finne i Norge.

Rune Aae fra Råde gikk av med seieren

Råde i Østfold ble kommunen som gikk av med seieren for beste kommune med 542 arter. Biologen Rune Aae bidro sterkt til resultatet og han ble den store vinneren av konkurransen. Han registrerte hele 617 arter! Rune hadde flest arter blant både karplanter, alger, småkryp og amfibier. Rune Aae er biolog og jobber på høgskolen i Østfold. På fritiden registrere han det han ser og finner innenfor flere artsgrupper. Nettopp hans allsidighet er nok hovedgrunnen til at han stakk av med hovedpremien, et gavekort på 2000 kr hos Natur og Fritid.

Over dobbelt så mange observasjoner ble gjort i sammenligning med 2016. Det er andre året det arrangeres en nasjonal artsjakt. 

Rune Aae fra Råde Kommune vant artsjakten 2017.

Vinnere av Den store artsjakten 2017

  • Artsjeger som fant flest arter – Rune Aae
  • Kommunen mest flest registrerte arter – Råde kommune
  • Lokalt artsjakt-arrangement – Team Norconsult ved Torbjørn Horsberg Kornstad, Lars Jørgen Rostad, Snorre Sundsbø og Eva Lieungh Eriksen. Registrering av flest lav og moser.
  • Årets nykommer – Ung Botaniker
  • Årets nykommer – Miljøagentene i Sør-Varanger
  • Registrering av flest fugl – Jan Erik Haugen
  • Registrering av flest sopp – Inger Kristoffersen, Norman Hagen og Per Marstad
  • For deltakelse på artsjakten – Silje Mosgren
  • For deltakelse på artsjakten – Jonas Langbråten
  • For deltakelse på artsjakten – Erik BangjordAlle vinnerne får et gavekort fra Natur og Fritid i posten.

 

Citizen science

Artsjakten er et eksempel på arbeidsmetoden citizen science, som betyr at vanlige folk bidrar til økt kunnskap innenfor et vitenskapelig felt. Kall det gjerne en nasjonal dugnad! Etter artsjakten vil eksperter validere og tolke funnene – og bruke de til å finne ut om det er interessant å undersøke mer i de ulike områdene. Artsjakten er vår variant av det som mange steder kalles “bioblitz”, hvor man i løpet av et døgn prøver å registrere så mange arter som mulig.

Frivillig kartleggere brukere mye av sin fritid på å oppsøke forekomster av arter, registrere tilstanden og rapportere disse i Artsobservasjoner, som er utviklet og driftes av Artsdatabanken. I tillegg til å være et avgjørende bidrag for norsk forvaltning, gir det også et løft for de frivilliges aktivitet, og øker folks kunnskap om hva som finnes i norsk natur og engasjementet for naturen.

Tap av naturmangfold

Å kartlegge naturen er et viktig bidrag til å øke kunnskapen om hva som finnes i norsk natur, hvilke arter som er i tilbakegang og hvilke arter som lever hvor. Funnene som er registrert kan få en stor betydning. De blir umiddelbart tilgjengelig for forvaltningen, forskere og andre som jobber med funn av arter. For eksempel kan artsfunnene hos kommuner og fylkesmenn bidra til å hindre naturinngrep der det finnes truede arter.

Bli med i en av medlemsforeningene

Takket være en enestående innsats fra frivillige i Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk Botanisk Forening blir store deler av artene i naturen kartlagt hvert eneste år. Vil du lære mer om ville arter i naturen, og være del av et frivillig fagmiljø sammen med andre naturglade amatører, meld deg inn i en av medlemsforeningene i Sabima.

Artsjakten er et samarbeid mellom Sabima, Norsk Botanisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk ornitologisk forening.

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Kristoffer Bøhn

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, zoologi

E-post: kristoffer.bohn@sabima.no

Telefon: 97 61 92 11