Innlegg

Vi er avhengige av mangfoldet

Naturen er fantastisk! Men nå dør arter ut i et tempo som får verdens forskere og ledere til å varsle en naturkrise som truer vår sivilisasjon slik vi kjenner den. Skal vi stanse krisen, må vi stanse tapet av biologisk mangfold.