Ta vare på livet langs elva!

Hva er det som gir oss fiskelykke, fuglekvitter, insektsurr, duft av fuktig bark og skjerm fra bråk? Hva er det som filtrerer bort forurensning og sørger for at elvekanten ikke raser sammen når elva flommer? Jo, det er beltet av viltvoksende planter langs elvekanten.

Beltet av trær, busker, blomster og andre planter som vokser vilt langs elver, bekker og vann, blir kalt kantvegetasjon. Kantvegetasjonen er viktig for planter, dyr og sopp i og langs elva. Den filtrerer forurensning, den sørger for at elvebredden ikke raser ut når elva flommer og den gir oss et rikere friluftsliv.

Oppdag elvekanten!

På denne siden kan du lære mer om den fantastiske kantvegetasjonen.

Se vår inspirasjonsfilm om elvekanten!

Organisasjonene Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Verdens naturfond og Sabima står bak materiellet du finner her. Bli med på Ekspedisjon Elvekant!

Læring i elvekanten

Elvekanten byr på uendelige læremuligheter. Bekker og elvekanter er perfekte mål for ekspedisjoner, utforsking og læring for alle aldre.

Vi ønsker å gjøre det enkelt for dere som vil bruke elvekanten i undervisningen, og har samlet tips, informasjon og lenker til konkrete undervisningsopplegg for dere.

Les mer om læring og undervisning i elvekanten.

Hvorfor er kantvegetasjonen så viktig?

Trær og andre planter langs elver, bekker og vann sørger for at et herlig mylder av arter trives i og langs elvekanten. Trærne gir fuglene mulighet til å bygge reir og få unger. Blomstene gir nektar til sommerfugler og andre insekter. Trær og busker i ulik høyde, og vekster som dør og råtner, sørger for mat og levesteder til et stort mangfold av arter.

Grønne korridorer

Kantvegetasjonen langs elver og bekker skaper «grønne korridorer» i jordbrukslandskapet og i byer. Her kan små og store dyr, som rådyr og elg, bevege seg fra sted til sted uten å bli oppdaget.

Trær langs elvekanten = fiskelykke

Fisk i elver, bekker og vann er avhengige av trær og planter langs elvekanten. Trær og greiner som henger utover elva, kaster skygge og sørger for at vannet ikke blir for varmt. Alger trives i sollys, så kantvegetasjonen bidrar også til å hindre framvekst av alger.

Blader som faller i ned i elva, er mat for små bunndyr, som igjen blir mat til fisken – sammen med insekter som mark og døgnfluer. Trær og svære greiner som har veltet ut i elven, skaper variasjon og gir skjul og levesteder til fisken.

La barna få prøve fiskelykken: Les mer om fiskeklubben på hjemmesiden til Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Kantvegetasjonen gjør turen så fin!

Friluftsliv er bra for helsa. Les mer om natur, friluftsliv og folkehelse her. Kantvegetasjonen langs vassdrag gir flotte opplevelser til turen langs elva eller bekken. Langs noen elvestrekk kan kantvegetasjonen nærmest gjøre turen i nærmiljøet til en ekspedisjon i Amazonas! Iallfall hvis man tar fantasien i bruk.

Se vår lille film som burde gi alle lyst til å ta turen til nærmeste elv

Beskyttet, men ikke trygg!

Fordi kantvegetasjonen er så viktig for livet i elva, er det forbudt å fjerne den med mindre man har fått en spesiell tillatelse fra Fylkesmannen. Kommunene skal passe på når de planlegger at det ikke bygges eller hogges for nær elvene.

Likevel er ikke kantvegetasjonen trygg. Det hogges og bygges stadig vekk, og mange elver mister et levende planteliv langs kanten. Grunnen er som oftest mangel på kunnskap om hvor viktig denne naturen er og at det faktisk er ulovlig å fjerne den.