Ålegrasenga

et frodig og tredimensjonalt miljø under vann! Bygging og graving i strandsonen kan ødelegge ålegrasengene.

Sabima arbeider for bedre beskyttelse av ålegrasenga.

Støtt oss!

Ålegrasenga

Under vann, like ved land vokser ålegrasenga. Ålegrasenga er hjem, gjemmested og matfat for et stort mangfold av marine arter. Men ålegrasengene trues av bryggebygging, mudring og forurensning.

Foto: Jonas Thormar

Ålegraset danner tette undervannsenger på myke mudder- og sandbunner langs kysten vår. De lange, smale bladene gir overflater å feste seg på og mellomrom å gjemme seg i.

Ålegrasenga er også viktig for oss mennesker! Den fanger CO2 og lagrer enorme mengder karbon, den demper bølger og den holder sand og mudder på plass med røttene sine.

Nettopp det at ålegrasenga vokser nær land og på myk bunn, gjør at de er utsatt for ødeleggelse. Dette er nemlig populære steder for kaianlegg, brygger og industriområder. Slike inngrep tåler ikke ålegrasengene. Mudring av bunnen, for eksempel for at store båter lettere skal komme seg til land, er også ødeleggende.

Ålegrasenga vokser på forholdsvis grunt vann med nok sikt. I likhet med grønne planter på land, er ålegras helt avhengig av sollys. Hvis sikten i vannet blir for dårlig, for eksempel på grunn av forurensning, vil ikke ålegrasenga klare seg.

Mister vi ålegrasengene, mister vi også hjemmet, matfatet og jaktmarkene til et viktig mangfold av planter og dyr.

Sabima jobber for:
- At ålegrasenga får ekstra beskyttelse og blir utpekt som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven
- Karlegging av norsk natur. Utbyggere må vite hvor det finnes ålegrasenger!
- Tilstrekkelig naturkompetanse i alle kommuner
- Å spre kunnskap om og engasjement for ålegrasenga

Hva betyr ålegrasenga for folk på gata i Oslo?