Torv er en miljøbombe

Torva du kjøper til hagen din er hentet opp fra myrer som er grøftet og drenert. Det fører til enorme klimagassutslipp, og etterlater et ørkenlandskap.

Myr etter torvuttak

Bildet viser en myr i Ringerike som dreneres før torvuttak.

Hvorfor er torv miljøskadelig?

Over de siste tusen årene har myrene våre bygget seg opp til å bli et enormt karbonlager.

Men når vi ødelegger myrene dannes CO₂ som forsvinner opp i atmosfæren og bidrar til global oppvarming. I myrene i Norge er det lagret karbon tilsvarende 3,5 mrd. tonn CO₂. Det tilsvarer vårt totale klimautslipp i 66 år. Men når vi ødelegger myrene dannes CO₂ som forsvinner opp i atmosfæren og bidrar til global oppvarming.

Det får også enorme konsekvenser for naturmangfoldet når myr ødelegges. Insekter, fugler og planter som lever på myra mister hjemmet sitt, og trekkfugler som bruker myr som rasteplass har ikke lenger noe sted å ta pausene sine.

Torvfri jord

Lag din egen kompostjord, kjøp jord fra en avfallsstasjon nær deg, eller kjøp torvfri jord hos ditt nærmeste hagesenter. Det er blitt mye lettere å velge torvfritt!

Se hvor du får kjøpt torvfri jord

Mye av hagejorda som selges på hagesentrene består knapt av jord, men av torv. En vanlig pose hagejord kan inneholde opptil 100 prosent torv.  I dag brukes dermed store mengder torv i norske hager. Det har bidratt til at vi de siste 100 årene har ødelagt en tredel av myrene våre. Derfor anbefaler vi forbrukere å kjøpe torvfri hagejord, og har laget denne oversikten over hvor du kan kjøpe torvfri jord.

I tillegg til torvindustrien har også utbyggere og landbruket skyld i myrødeleggelsene. Sabima jobber derfor opp mot flere myndigheter og aktører for å redde myra. Blant annet jobber vi for forbud mot nydyrking av myr og mot grøfterensk.

Torv på hyttetak er ikke torv fra myra og er ikke miljøfiendtlig.

Alternativer til torv

Det finnes ingen plantefysiologiske grunner til å bruke torv. Derfor er det ingen grunn til å ikke velge alternativer til torv, som kompostjord, kompostblandet jord eller sagflis. Disse er fornybare ressurser i motsetning til torv fra myr som er ikke-fornybar og subfossil. Kompostjord inneholder dessuten liv, som bakterier og andre mikroorganismer, og jo flere mikroorganismer som er i jorda, jo bedre og sunnere vekst får du på plantene dine.

Skal vi klare å redde myra, trenger vi forbrukere med oss på laget. Hvis norske hageeiere begynner å etterspørre torvfri jord, vil hagesentrene bli nødt til å ta inn jord som ikke inneholder torv. Vi ser allerede at det har hatt en positiv effekt på hagesentrene, som i 2017 melder om flere torvfri og torvreduserte produkter, og bedre merking av produktene.

Se vår liste over hvor du kan kjøpe torvfri jord.

Kategori: Myr

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: