Gå til 'Vi krever å bli hørt om vindkraft'

Arealendringer, Vi mener

Vi krever å bli hørt om vindkraft

Få utbygginger skaper så store konflikter som vindkraft. Store naturverdier står på spill, og seks miljø- og friluftslivsorganisasjoner krever derfor å bli tatt med på råd når regjeringen nå skal fornye konsesjonssystemet.

Gå til 'Høringssvar og innspill'

Nyheter

Høringssvar og innspill

En viktig del av Sabimas arbeid er å bidra med innspill til politikere eller forvaltningen i saker der naturmangfold kan gå tapt.
Her finner du innspill vi har kommet med, de nyeste øverst.

fjellrev

Klimaendringer

FNs klimapanel anslår at 20 til 30 prosent av artene på jorda står i fare for å dø ut på grunn av menneskeskapte klimaendringer.

Lundefugl stuper mot hav med beina først

Vilt ved kysten

En rekke viltarter har sitt matfat, sin lekeplass og sine hjem der land møter hav. Strandsonen er blant de mest artsrike leveområdene vi har i Norge.
Bli kjent med sjøfuglene!

Gå til 'Naturmangfold forsvinner – ingen har oversikt'

Naturmangfold forsvinner – ingen har oversikt

Det grundige, norske forvaltningssystemet holder orden i økonomi, helse, utdanning og en rekke andre viktige samfunnsområder. Men myndighetene har liten oversikt og kontroll med naturmangfoldet. Det er et stort problem.

Innlegg, Myr

La myr være myr!

Marskonferansen nærmer seg. Gjennom tre dager kjemper regjeringen med nebb og klør om neste statsbudsjett. Vi vet om én sak dere må enes om å satse på: Redd myra.

Innlegg, Vi mener

Nedslitt naturtillit

Tillit er ikke noe du kan abonnere på, sa Jonas Gahr Støre i Dagsrevyen. Han har ikke min tillit til å forvalte den uvurderlige norske naturen.