Denne regjeringen overlever ikke uten miljøseiere

– Denne regjeringen vil ikke overleve om ikke den gir V og KrF miljøseiere, sier Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima som jobber for å stanse tap av naturmangfold.

christian Steel

– Mens miljøpartiene på venstresiden gikk fram, gikk miljøpartiene på borgerlig side, V og KrF, på en smell. Det betyr at det er blir enda viktigere at Høyre lar V og KrF få vist sin grønne side framover. Får de ikke det, vil Erna Solbergs borgerlige samarbeidsprosjekt mislykkes, sier Steel.

Framgang hos miljøpartiene på venstresiden kan gi en spennende tid i Stortinget, med flertall for mange miljøforslag fra alle miljøpartiene. Sabima har forventning til at også Høyre omfavner dette, som det verdikonservative partiet det er, og at Høyre skjerper sin miljøprofil vesentlig.

– Det er viktig at Høyre ikke selger miljø til FrP, som har rangert dette som det minst viktigste politikkområdet sitt, sier Steel.

Vi har høye forventninger til videre godt arbeid med Høyre om skogvern, og om økologisk grunnkart som er helt essensielt for en bedre og kostnadseffektiv arealplanlegging i Norge. Vi forventer også at forbud mot nydyrking av myr vil gå igjennom, som er et svært kostnadseffektivt klimatiltak.

Det er helt avgjørende at vi får en regjering som klarer å snu utrydningstrenden og stanse masseutryddelsen vi nå er inne i. Sabimas innspill er de viktigste tiltakene regjeringen kan gjennomføre for å sikre norsk natur, og dermed også sikre vår viktigste buffer mot klimaendringene.

Les Sabimas innspill til ny regjering her.

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Ragna Kronstad

E-post: ragna.kronstad@sabima.no