KRF skuffer på miljø. Sabima forventer mer i regjeringsforhandlingene.

For at Kristelig Folkeparti skal kalle seg et miljøparti, må de vise større vilje til å ta miljøkampene i praksis.

Sabima har kommet med en rekke innspill til alle partier for å sikre Norges naturverdier i flere runder det siste året. KrF hadde i sitt alternative statsbudsjett tatt med flere av innspillene og lagt opp til over 150 millioner mer til naturforvaltning. Derfor er Sabima svært skuffet over hvor lite KrF har fått gjennomslag for i forhandlingene om statsbudsjettet med regjeringspartiene.

Statsbudsjettet behandles nå i Stortinget, men det er allerede klart at Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene sørger for flertall for sin budsjettenighet. Sabima var kritisk til budsjettforslaget som kom fra regjeringen i oktober. 

Gjennom sitt alternative budsjett viste også KrF at de mente det var behov for betydelige forbedringer. Men i forhandlingene fikk KrF kun endret to av budsjettpostene som er viktige for naturmangfoldet på land med kun12 millioner i påplusninger: en liten økning til prosjektet Den naturlige skolesekken, samt noe mer til arbeidet med økologisk grunnkart.

– Norsk natur er under stort press. Vi er bekymret fordi mange arter er i ferd med å forsvinne, og økosystemene og deres evne til å gi oss livsnødvendige goder svekkes. Dette budsjettet er ikke tilstrekkelig for å redde naturmangfoldet, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Sabima er særlig bekymret for manglende støtte til å ta vare på og restaurere naturtyper som er viktige for å redusere konsekvensene av klimaendringene, som skog, myr og ferskvann. I tillegg trekker Sabima fram en manglende satsning på kulturlandskapet, som blant annet er hjemstedet til de pollinerende insektene, som KrF har tatt til orde for det siste året. Sabima deler også de andre miljøorganisasjonenes bekymring for manglende satsning på klimakutt.

– KrF har mange svært gode politiske tiltak for å ta vare på naturmangfoldet i partiprogrammet sitt. Men de er overhodet ikke synlige i budsjettet. Nå forventer vi at KrF viser at de mener alvor med programmet sitt i regjeringsforhandlingene. Vi er klare for å heie fram alle partier som gjør et krafttak for naturen. Det mangler ikke på gode forslag eller tiltak vi vet fungerer, sier Christian Steel.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82