Kartleggingsturer 2017

Bli med ut på artsjakt! Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse.

Hvert år arrangerere Sabima sammen med medlemsforeningene tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om biomangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Turene arrangeres av Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. Fellesturene og aktivitetene har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen. Målgruppa er både eksperter og folk med stor naturinteresse. På turene får du et lærerikt og inspirerende møte med dyktige kartleggere fra andre grupper enn de man har å gjøre med til daglig. Ledende fagfolk vil være med som turledere.

Turene går til lokaliteter vi vet er artsrike, men som er dårlig undersøkte og der det er stort behov for ytterligere kartlegging. Merk at noen av kartleggingsturene kan kreve påmelding. Husk gode feltklær, mat, drikke og eget kartleggingsutstyr.I tillegg til fellesturene arrangerer flere av medlemsforeningene egne turer. Mer om programmene deres finner du på hjemmesidene deres,

 

Kartleggingsturer 2017 

Lørdag 22. april. Kartleggingstur for studenter til Fornebu. Frammøte Kl. 11.00 på Telenor Fornebu Buss 31 går fra Rådhusplassen i Oslo. Turen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering. Turens varighet vil være ca. fire timer. Samarbeid med biologisk fagutvalg på UiO og Norsk Botanisk Forening. Åpent for alle, også ikke-studenter. Krever ingen påmelding. 

Fredag og lørdag 12-13. mai Teori og praktisk kurs i Naturtyper i Norge (NiN) i Oslo. Kursholdere er doktorgradsstipendiat Heidrun Asgeirsdatter Ullerud ved UiO og feltbiolog Torbjørn Kornstad i Norconsult. Vi møtes fredagskveld etter jobb og får teoretisk innføring i hvordan NiN er inndelt med Heidrun. På lørdag bruker vi hele dagen i felt på Malmøya og får undervisning i hvordan praktisk bruke NiN med Torbjørn og Heidrun. Formålet med kurset er å lære inndelingene av systemet og kunne bruke det til å rapportere grunntyper i Artsobservasjoner. Plass til 20 deltagere. Meld deg på her. 

Mandag 5. juni Den store artsjakten! Nasjonal markering dedikert til kartlegging. Vi skal lage et øyeblikksbilde over artene vi kan finne i Norge på 24 timer. Eksperter og naturinteresserte møtes og jobber sammen, og på Artsjakten-arrangementene rundt omkring i landet kan nye artsjegere lære seg å kartlegge utvalgte, lokale arter og å legge artene inn i artsobservasjoner.no. Lokalforeninger oppfordres til å arrangere lokale arrangement. Samtidig er det en uformell konkurranse: hvilken kommune, eller artsjeger i ditt lokale arrangement, finnes flest arter? Åpent for alle, krever ingen påmelding. 

Fredag til søndag 16-18. juni Kartleggingshelg til Karljohansvern med tilhørende øyene Vealøs, Mellomøya og Østøya i Horten, Vestfold. Karljohansvern er en tidligere marinbase og et nedlagt skipsverft, og eies av Forsvaret. Øyene har i lang tid vært fysisk stengt for alminnelig ferdsel. Øyene har naturtyper som kalkskog, rik edelløvskog, sand- og grusstrand, kulturmark, ålegrassamfunn og skrotemarker. Det er et mildt klima, med dominerende berggrunn av basalt. I samarbeid med Larvik Botaniske Forening. Obs. Villblomstens dag arrangeres søndag 18.juni, for de som skal være med på det er det mulig å delta fra fredag til lørdagskveld. Påmelding kommer straks. 

Lørdag 1. juli Kartleggingsdag i Vestmarka. Kartlegging av områder påvirket av ny trasé for Ringeriksbanen. I samarbeid med Bærum Natur- og Friluftsråd. Frammøte kl.10 og varer til ca. klokken 16. Åpent for alle, ingen påmelding.

Fredag til søndag 11-13. august Kartleggingshelg i Lundsneset naturreservat (skogreservat) i Halden og Aremark, Østfold. Det største verneområde i Østfold og samlet det største verneområde i skog i lavlandet i Sør-Skandinavia. I øst grenser områder til Tresticklan nasjonalpark i Sverige. Foruten furuskogen, er det store verneverdier til innsjøen Søndre Boksjø med hekkende fiskeørn og storlom, dyrelivet og selve landskapet. Overnatting på DNT-hytta Budalsvika med 15 sengeplasser i hovedhuset og 8 i uthuset. Køyene har madrasstrekk og puter. Det er 4,7 km inn til hytta. Det er ikke strøm på hytta, men et solcelleanlegg for lys i kjøkkenet. I samarbeid med Halden soppforening. Plass til 23 deltagere. Meld deg på her. 

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82