Vil du bli en artsjeger?

Let, finn og rapporter arter med artsappen Artsjakten!

Bli med på jakten etter arter i naturen –let, finn og rapporter arter! 

Å dra på artsjakt er å lete og finne dyr, sopper og planter i naturen. Den som gjør det, er en artsjeger! Med artsappen Artsjakten kan man enkelt artsbestemme og registrere 100 vanlige arter i norsk natur. Blir du med på artsjakten? Last ned appen for Android  eller iPhone nå. 

Artsjakt er morsomt, spennende og samtidig viktig!

Du kan bidra til å øke kunnskapen om hva som finnes i norsk natur ved å bli en artsjeger.  Når man har funnet en art, kan man enkelt registrere den med appen. Funnene sendes videre rapporteringssystemet for arter Artsobservasjoner.  Dataene kan brukes av forskere og forvaltning, og bidrar til å se trender og utviklingstrekk i naturmangfoldet.

Hva har du sett?

  • Les om og se bilder av 100 dyr, planter og sopp.
  • Rapporter det du har sett.
  • Følg med på statistikken over hvem som rapporterer flest arter.
  • Funnene bidrar til å gi oversikt over hvor artene finnes i norsk natur.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82