Kartleggingsmidler

Kartlegger du arter? Eller vil du begynne med det? Hvert år lyser vi ut midler som skal gå til kartleggingsaktiviteter blant medlemmer og i regi av Sabimas medlemsforeninger.

Halvparten av all artskartlegging i Norge utføres av frivillige kartleggere. Det er et betydelig arbeid du som kartlegger er en del av når du er på artsjakt. Sabima og medlemsforeningene ønsker flere kartleggere, så har du artskunnskap og liker å være ute, kan artskartlegging være noe for deg!

Sabima deler ut midler gjennom Norsk Botanisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening til frivillige kartleggere som skal ut i felt.

Søk støtte til kartleggingsarbeid

Hvert år lyser vi ut midler som skal gå til kartleggingsaktiviteter blant medlemmer i Sabimas medlemsforeninger. Prosjekter har tidligere fått støtte til innkjøp av utstyr til fangst eller artsbestemmelse, reiseutgifter for turer til områder som har vært lite kartlagt, og støtte til små samlinger og seminarer for grupper av kartleggere, gjerne i regi av en lokal forening.

Få innblikk i hvilke prosjekter vi støttet tidligere år her.

Utlysningen for 2018 er ferdig.

Har du fått støtte og er ferdig med prosjektet?

Når du er ferdig med prosjektet er det normalt å skrive et kort notat fra kartleggingen.
For å få utbetalt må du sende inn reiseregning. Her finner du mal for kartleggingsnotat og reiseregning.

Fristen for rapportering er 15.november. 

 

 

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Even Hanssen

Botaniker og naturforvalter

Kartleggingkoordinator, botanikk og mykologi

E-post: even.w.hanssen@sabima.no

Telefon: 99 25 6120