Kartleggingsapp – let, finn og rapporter arter!

Snart kan du lære og registrere arter i appen Artsjakten!

Bli en ekte artsjeger – let, finn og rapporter arter! 

Med kartleggingsappen «Artsjakten» ønsker vi at flere unge artsjegere skal lete, finne og rapportere 100 vanlige arter i norsk natur. Artsjakten skal gjøre det morsomt å lære om artene vi har rundt oss, få flere unge til å gå ut i naturen og øke kunnskapen om artsmangfoldet vårt.

Appen er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB!

Folkeforskning

Artsjakten er et eksempel på arbeidsmetoden citizen science eller folkeforskning på norsk, som betyr at vanlige folk bidrar til økt kunnskap innenfor et vitenskapelig felt. Kall det gjerne en nasjonal dugnad! Dine funn blir sendt til rapportsystem for arter Artsobservasjoner som er en unik kilde til kunnskap. Dataene som kommer fra appen kan brukes av både forskere og forvaltning i Norge, og bidrar til å se trender og utviklingstrekk i naturmangfoldet. Ved at du er ute og leter etter arter, kan vi ta bedre vare på naturen i Norge!

Samarbeidspartnere

Norsk Botanisk Forening
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Norsk entomologisk forening
Norsk Zoologisk Forening
Norsk Ornitologisk Forening
Norsk Biologforening
Naturvernforbundet
Danmarks Naturfredningsforening

 

Bli en artsjeger i 2019!

Appen kommer til sommeren 2019! Enn så lenge kan du bli med på artsjakt etter strandmaurløve her. 

Riktig god artsjakt!

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82