Innstilling om nydyrkingsforbud klar

I dag er det tatt et stort skritt nærmere forbud mot nydyrking av myr . Stortinget legger imidlertid inn fem føringer for forskriften som innebærer muligheter for unntak.

Innstillingen om endringer i jordlova angående nydyrking ble i dag lagt fram:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-228l/?m=1

–  Dette er bra, men det er ikke til å stikke under en stol at Arbeiderpartiet og Senterpartiet skuffer, sier generalsekratær i Sabima Christian Steel som venter med slippe jubelen løs til endret forskrift faktisk er vedtatt:

–  Vi vil se hvordan dispensasjonsbestemmelsene ser ut.

Stortingskomiteen legger inn fem føringer for forskriften:

  1. Dispensasjon kun i «særskilte tilfeller». Kommunen er myndighet.
  2. Disp kan gis når eier mister produksjonsareal
  3. Disp kan gis i landbruksområder der eneste dyrkingsressurs er myr, eller for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn.
  4. Disp. skal bygge på størrelse, arrondering, tilgang på andre dyrkingsarealer og dokumenterte klimagassreduserende dyrkningsmetoder.
  5. Søkeren må dokumentere at det omsøkte tiltaket er av vesentlig betydning.

–  Punkt 3 er vel det som er mest skummelt. Jeg er også bekymret for at kommunen er myndighet, sier Christian Steel.

Interessant poeng i merknadene

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil imidlertid understreke at det bør utredes om et forbud mot omdisponering av myr som klimatiltak, med forskriftsfestet regelverk for dispensasjonsadgang, bør gjelde alle samfunnssektorer og ikke bare for landbruket.

(…)

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener et eventuelt forbud mot omdisponering av myr blir mindre inkonsekvent om det gjelder alle samfunnssektorer og ikke bare landbruk.

–  Dette betyr at regjeringen må sette i gang med å lage regler som forbyr annen type ødeleggelse av myr, sier Steel.

Støtt arbeidet vårt med å redde myra her. 

Les mer om myra her. 

Kategori: Myr, Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Ragna Kronstad

E-post: ragna.kronstad@sabima.no