Herptilkartlegging 2021

Her finner du kartleggingsnotat med fokus på slettsnok nasjonalt, og storsalamander i Agder fra Norsk Zoologisk Forening, skrevet av Beate Strøm Johansen.

Her finner du kartleggingsnotatet fra 2021 om slettsnok og storsalamander 

Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Har du interesse for et biologisk fagfelt? Meld deg inn i en forening her!

Norsk Zoologisk Forening er foreningen for deg som er interessert i dyr og dyreliv. Og er åpen for alle som er interessert i zoologi – både amatører og fagfolk. Foreningen gir ut tidsskriftet Fauna, som sendes to-fire ganger i året til medlemmer og abonnenter.

Bli medlem i Norsk Zoologisk Forening her.

Kategori: Naturkartlegging