En blågrønn regjering må ha ambisjoner på natur

– Vi vet at Venstre vil inn i regjering for å gjøre den grønnere, men de må være knallharde på sine solide miljøambisjoner for klima og norsk naturmangfold. Venstre kan ikke gå inn i en blågrønn regjering som ikke leverer vesentlig bedre på miljø enn de fire foregående årene, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

– Forventningene til Venstre om gode miljøresultater i regjeringsforhandlinger er høye. Får ikke Venstre vist sin grønne side framover, vil Erna Solbergs borgerlige samarbeidsprosjekt mislykkes, sier Steel.

Sabima har forventninger også til at Høyre selv omfavner behovet for en bedre miljøpolitikk, som det verdikonservative partiet det er, og skjerper sin miljøprofil.

Dette er Sabimas forventinger til en verdikonservativ, blågrønn regjering:

  • Raskere ferdigstille et økologisk grunnkart slik at det kommer til nytte i arealforvaltningen
  • Utpeke langt flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper
  • Verne 10 prosent av skogen, spesielt mer produktiv skog i lavlandet
  • Oppnevne hundre utvalgte kulturlandskap
  • Verne og restaurere myr i større tempo
  • Styrke den regionale vannforvaltningen
  • Stanse inntoget av fremmede arter
  • Styrke naturforvaltningen i kommunene og gjenreise fylkesmannen
  • Bevare Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeutbygging

– Det er helt avgjørende at vi får en regjering som klarer å snu negative trender og stanse masseutryddelsen av arter vi nå er inne i, påpeker Steel.

Sabimas innspill er de viktigste tiltakene en ny regjering må gjennomføre for å bevare norsk natur, og dermed også sikre vår viktigste buffer mot klimaendringene og en helt sentral del av vårt livsgrunnlag.

Les minimumskravene Sabima mener Venstre må stille i regjeringsforhandlinger

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Ragna Kronstad

E-post: ragna.kronstad@sabima.no