Workshop om kulturmark

Lær om skjøtsel av verdifull gammel kulturmark av de som kan det best! Befaring, foredrag og gruppearbeid.

kulturlandskap

28.09 - 29.09.2017.

Voksenåsen Hotell, Oslo

 • Nordisk kulturlandskapsforbund
 • Sabima

Skjøtsel av verdifull gammel kulturmark: planlegging, gjennomføring og evaluering

Nordisk kulturlandskapsforbund i samarbeid med Sabima inviterer til en nasjonal workshop om hvordan vi best kan få til god og langsiktig skjøtsel av verdifulle kulturmarker. Arrangementet er støttet økonomisk av Landbruksdirektoratet.

På programmet står innlegg om både norske og svenske erfaringer med skjøtsel og skjøtselsplanlegging, befaring i de utvalgte kulturlandskapene i Oslo og god tid til å diskutere praktiske utfordringer og få tips til å lage skjøtselsplaner.

Arrangementet retter seg mot

 •  Ansatte i offentlig forvaltning
 • Skjøtselsplanleggere/-rådgivere
 • Offentlige og private aktører med ansvar for skjøtselsoppgaver

Mål for workshopen

 • Formidle og utveksle erfaringer med å planlegge skjøtsel av verdifull kulturmark og kulturmiljøer
 • Ta opp utfordringer knyttet til planleggingsmetoder, effekter av skjøtselen og hvordan evaluere disse
 • Skape en møteplass for kontakt mellom fagmiljøer, forvaltning og offentlige/private skjøtselsaktører

Vi håper at arrangement kan bidra til å spre kunnskap om metoder for skjøtselsplanlegging og gjennomføring av skjøtsel, utvikling av skjøtselsfaget gjennom utveksling av erfaringer og utvikling av det faglige nettverket på dette området.

Program

Foreløpig program lastes ned her (PDF)

Mer informasjon

Påmelding skjer i skjema nederst på denne siden, og er bindende. Faktura sendes på e-post. Kursavgiften inkluderer overnatting med frokost, lunsj begge dager, middag 28.9, kaffepauser og bussekskursjon.

Kursavgiften er differensiert avhengig av om den betales av arbeidsgiver eller av privatpersoner. Det er billigere å melde seg på innen 15. juni.

Dagpakke inkluderer det samme, uten overnatting og eventuelt uten middag.

Refusjon av deltageravgift ved avmelding skjer bare dersom det er venteliste på arrangementet.

Priser

Workshopen er fulltegnet!

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Anna Blix (Sabima): 99 16 37 89 / anna.blix@sabima.no – særlig spm om påmelding og betaling.

Stig Horsberg (Nordisk kulturlandskapsforbund): 996 14 716 / nordisk.kulturlandskap@gmail.com – særlig spm om det faglige programmet

Workshopen er støttet økonomisk av Landbruksdirektoratet med midler fra Klima- og miljøprogrammet.

Nordisk kulturlandskapsforbund er en ideell organisasjon som arbeider for ivaretakelse, bruk og utvikling av kulturlandskapet med dets kultur– og naturelementer. Forbundet ble grunnlagt i 1986, og har ca. 350 medlemmer fordelt i de nordiske landene. Forbundet drives av frivillige. Det er åpent for medlemskap både for forvaltning, fagmiljøer og den interesserte allmennhet.

En av forbundets viktigste oppgaver er å samle nordiske ressurspersoner til ulike fagseminar⁄konferanser og utgi faglige publikasjoner om aktuelle tema. Medlemsbladet Lommen og tidsskriftet Nordisk Bygd er forbundets egne publikasjoner. Nettsted: www.kulturlandskap.org.

Sabima er en miljøorganisasjon som arbeider for å stanse tapet av naturmangfold. Vi jobber ved å foreslå politiske løsninger og spre kunnskap om økologiske sammenhenger. Sabima er paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge.

Kulturmarksworkshop høst 2017

 • Beskriv hvem du representerer/evt hvilken rolle du har ifht kulturmark dersom du kommer som privatperson
 • Skriv om du har allergier eller er vegetarianer og lignende
 • Her velger du om arbeidsgiver eller du selv skal betale, og om du vil ha workshop inkl. overnatting eller bare dagpakker. Lunsj er inkludert i dagpakker. Prisene steg etter 15. juni, og skjemaet er oppdatert med nye priser.

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Portrett av Anna Blix

Anna Blix

Biolog

E-post: anna.blix@sabima.no

Telefon: 99163789