Workshop om galler og galledannere / Gall workshop

Bli med inn i gallenes fascinerende verden og lær mer om de underlige skapningene som lager dem!

23.07 - 26.07.2021. 16:00 - 11:00

Stavern, Vestfold

  • Norsk entomologisk forening
  • Naturhistorisk Museum, Oslo
  • Artsdatabanken
  • Sabima

Bli med inn i gallenes fascinerende verden og lær mer om skapningene som lager dem. Galler er utvekster på planter som er forårsaket av dyr, vanligvis av insektlarver. De viktigste gruppene av galledannere er gallmygg, gallmidd, gallveps og planteveps. Galler kan være store og lette å se, men det finnes også et stort mangfold av mer skjulte galler som man skal ha et trent øye for å oppdage. Galledannere utgjør en betydelig del av det norske insektmangfoldet. Samtidig er galledannere generelt dårlig undersøkt, og det er en rekke nye arter å oppdage.

I workshopen vil du lære om galledannende insekter i Norge med særlig fokus på den største artsgruppen: gallmygg. Det blir praktisk innføring i både innsamling, prosessering, bestemmelse og klekkemetodikk.

Kursnivå: Kurset passer for alle som ønsker å lære mer om galler og galledannere. Ingen forkunnskaper er nødvendig. Foredrag og undervisning vil foregå på engelsk.

Plasskapasitet: 30 deltakere.

Kurssted: Stavern i Larvik kommune i Vestfold og Telemark fylke.
– Overnatting: Stavern folkehøgskole.
– Lab, undervisning og middag: Kommandantboligen, Fredriksvern verft. 

Registrering: Det er ikke nødvendig å være medlem i NEF for å delta. Deltakeravgift 250,-. Avgiften inkluderer kost (frokost, niste og middag) og losji. For å melde deg på, send e-post til helene.jensen@sabima.no med ditt navn, din adresse (gateadresse og postnummer), telefonnummer, samt eventuelle allergier/dietter.

Påmeldingsfrist: 15.juni.
Mer informasjon her.  
————————————————————————————————————————–

ENGLISH:

Enter the fascinating world of galls and learn more about the creatures that make them. Galls are malformations on plants that are caused by animals, usually by insect larvae. The most important groups of gall makers are gall midges, gall mites, gall wasps and sawflies. Galls may be large and conspicuous, but there is also a great diversity of more hidden galls which require an experienced eye to spot. Gall makers make up a large fraction of the Norwegian insect diversity. They are poorly studied though, and many species remain to be discovered.

At the workshop, you will learn about gall making insects in Norway with special focus on the largest species group: the gall midges. The course gives a practical introduction to both collecting methods, processing, identification and hatching techniques.

Level: The course is suitable for anyone wishing to learn more about galls and gallers. No previous knowledge is necessary. Talks and teaching will be in English.

Capacity: 30 participants.

Place: Stavern in Larvik municipality, Vestfold and Telemark county, Norway.

Registration: You do not have to be a member of NEF to participate. Fee NOK. 250,- The fee covers food (breakfast, lunch and dinner) and lodging. In order to participate, send an e-mail to helene.jensen@sabima.no with your full name, your address (Street, postal code, town and country) and your phone number.
Please also state any dietary requirements or allergies.

Registration deadline is June 15th.

See full invitation here. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82