Webinar om vassdragsrestaurering

Den 6. desember 2021 arrangerte vannkoordinatorene til Sabima, Norsk Friluftsliv, NJFF, Naturvernforbundet, WWF Verdens Naturfond og DNT, et webinar om vassdragsrestaurering.

06.12 - 06.12.2021. 12:00 - 15:00

Opptak tilgjengelig

Webinaret ble holdt for alle i miljø- eller friluftslivsorganisasjoner som er interessert i å lære mer om naturrestaurering, særlig vassdragsrestaurering.

Programmet omfattet det politiske bildet, restaureringsbehovet, den norske strategien for restaurering i tillegg til tips om hvordan å søke midler samt fortellinger fra et par konkrete prosjekter.

Her kan du se opptaket fra webinaret.

Programmet 

12:00 – 12:10 Velkommen 

12:10 – 12:30 FNs restaureringstiår og naturkrisen (og Sabimas finanseringsberegninger av hva det ville koste å restaurere 15% av all forringet natur, inkl. vassdragsnatur)  Christian Steel, Sabima 

12:30 – 12:40  Spørsmål / diskusjon 

12:40 – 13:10  Økologisk redesign av vassdragsnatur -om miljøforsvarlig drift av vannkraftanlegg og mønsterpraksis-tiltak, Jo Halvard Halleraker, NTNU 

13:10 – 13:20  Spørsmål / diskusjon 

13:20 – 13:45  Diskusjon i grupper 

13:45 – 13:50 Beinstrekk! 

13:50 – 14:20  Søknadsmuligheter, restaureringstiltak osv. for frivillige / Øyvind Fjeldseth, NJFF 

14:20 – 14:50 Noen konkrete prosjekter / Bjørn Tore Kjølholt, NJFF  

14:50 – 15:00  Spørsmål og oppsummering 

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål knyttet til webinaret, kan du kontakte vannkoordinatorene:

Nils Boisen, tlf. 98 08 21 01, e-post: nils.boisen@sabima.no 

Åsa Renman, tlf. 41 36 14 95, e-post: aasa.renman@sabima.no  

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Åsa Renman

Naturforvalter

Vannkoordinator

E-post: aasa.renman@sabima.no

Telefon: 41 36 14 95