TIL DEN ARTSRIKE MYRA

Bli med Buskerud Botaniske Forening TIL MYRA! Vi drar til en slåttemyr med rikt artsmangfold.

27.06 - 27.06.2022. 19:00 - 21:00

Åsen ved Mjøndalen

TIL MYRA!

Hva om mange mennesker i Norge, store som små, ble ordentlig godt kjent med myrene våre! Ville vi da klare å redde dem?

Sabima ønsker at flere skal oppdage og oppleve myra, og sender dere derfor på oppdrag TIL MYRA! Denne orkideturen med Buskerud Botanisk Forening er den del av det første oppdraget, en artsjakt på myra. Les mer om oppdraget her: Til den artsrike myra

Vil du bli varslet om det neste oppdraget til myra?

JA TAKK, SEND MEG OPPDRAG

Om turen

Vi skal på denne turen se på Korpen N, en artsrik slåttemyr, hvor Buskerud Botaniske Forening har arbeidet fire sesonger med restaurering.

Se faktaark om området på Naturbase

Artsmangfoldet er stort på denne lokaliteten, følg med og lær deg nye arter.

Husk gummistøvler – og siden dette er ei våt myr, følg med på gjennomgang av sikkerhetsregler før turen.

Oppmøte

Følg skilting til Eiker Golfklubb via Orkidehøgda /Blomsterlia inn i Hagatjernveien/Midtåsveien og deretter Kalkveien. Parkering nedenfor Kalkveien 2, Mjøndalen.

Alle er hjertelig velkomne.

Spørsmål?

Alle eventuelle spørsmål rettes turlederne: Kristin Bjartnes, mobil 90952045 og Jan Sørensen, mobil 48273297

 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt: